Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Ved Institutt for naturvitenskaplige helsefag er det ledig 30 % midlertidig stilling som universitetslektor innen innovasjon og samhandling. Stillingen er ledig fra 1.7.2024 og har en varighet på to år, med mulighet til forlengelse.

Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, Avdeling for farmasi, søker deg som ønsker å være med i utviklingen av det farmasifaglige miljøet på OsloMet, spesielt innen innovasjon og samhandling. Avdelingen etablerte et nytt masterprogram i 2022, der vi ønsker å gi masterstudentene kompetanse innen innovasjon i helse. Et masteremne er vel etablert, og skal videreføres i sin nåværende form. I tillegg til emneansvar vil oppgaver også være knyttet til det sentrale innovasjonsarbeidet på OsloMet, med bygging av kultur og kompetanse. Dette er en satsning i stor utvikling.

OsloMet har videre en strategisk satsning på helse, teknologi og innovasjon. En satsning innen Intelligent Helse, skal bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom ved hjelp av teknologi. Intelligent Helse er en mulig arena for å samarbeide på tvers av fagdisipliner, og med privat og offentlig sektor for å sikre at forskning og innovasjon innen helse og teknologi er bruker- og problemorientert.

Vi søker deg som kan bidra til å styrke vår overordnede satsning innen innovasjon. Til stillingen hører det både ansvar innen masterprogrammet i farmasi med Innovasjon i helse-emnet, og med oppbygging av innovasjons kompetansen sentralt på OsloMet.

Du kan lese mer om Farmasi Masterprogram

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil i hovedsak være å

 • være faglig ansvarlig, planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle undervisning i emne/-r på masternivå innen innovasjon
 • følge opp og veilede masterstudenter
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • kan delta i utviklings- og innovasjonsprosjekter sammen med kolleger i fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning innen farmasi/farmakologi
 • erfaring med og innsikt i innovasjonsprosjekter fra universitets- og høyskole-sektoren
 • relevant erfaring fra innovativt industri/næringsliv
 • gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant innovasjonserfaring og kompetanse og erfaring fra oppstarts-virksomheter
 • god kunnskap om og innsikt i universiteters kommersialiserings aktiviteter (TTO-virksomhet)
 • erfaring med finansiering av innovasjons-prosjekter/-selskaper
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av ulike undervisnings- og vurderingsverktøy
 • erfaring med veiledning av studenter på masternivå, samt erfaring med og kan vise til resultater fra undervisning i innovasjon
 • innsikt og kontaktnett innen det norske innovasjons og oppstarts-økosystemet

Personlige egenskaper

 • gode relasjons – og nettverksbyggende evner
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • engasjement ovenfor studenter på alle nivåer
 • positiv bidragsyter i kollegiet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • muligheter til faglig utvikling
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, ltr 57-68, dvs. kr 557 100 – 667 700 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Gjerne kontaktinformasjon til to referanser

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Anne Berit Walter, Avdelingsleder Farmasi, tlf 92221975/67236396, e-post: anne.berit.walter@oslomet.no    
 • For administrative henvendelser HR rådgiver Kate Olsen, e-post; kate.olsen@oslomet.no

Søknadsfrist:     5.juni 2024                                        

Ref:                       24/10825

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 1.7.2024
Lønn kr 557 100 – 667 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 30%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10825
Kontakt
 • Anne Berit Walter, 92221975
Publisert 23.05.2024
Søknadsfrist 05.06.2024

Tilbake til ledige stillinger