Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for HR

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Rådgiver/seniorrådgiver

Vil du være med å videreutvikle vårt HR-arbeid med hovedarbeidsoppgaver innen lederutvikling, rekruttering og organisasjonsutvikling?


Er du engasjert i HR-feltet og ønsker å jobbe i en kunnskapsorganisasjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! 


Vi er en høyt motivert og inkluderende HR-seksjon med 8 medarbeidere og en seksjonssjef som trenger en dyktig ny kollega. Vi søker etter deg som har kunnskap og erfaring med organisasjonsutvikling, kompetanse- og lederutvikling, samt bemanningsplanlegging og rekruttering. Stillingen passer for deg som har erfaring fra HR-arbeid, gjerne i statlig sektor. 

HR-seksjonen jobber innen et bredt HR-felt: Bemanningsplanlegging, rekruttering, introduksjon av nyansatte, medarbeideroppfølging, leder- og kompetanseutvikling, lønnsforhandlinger, arbeidsmiljø og HMS. En naturlig del av HR-rollen er å bistå ledere, og du må være komfortabel i rollen som samtalepartner og støtte for ledere på alle nivå. 

Videre bidrar HR med faglig kompetanse i utviklingsprosesser og systemimplementeringer, samarbeider med fagforeninger og LAMU, og deltar i flere faglige nettverk både på fakultets- og universitetsnivå.

Arbeidsoppgaver

Som HR-medarbeider hos oss vil din hverdag være variert og bestå av ulike HR-relaterte oppgaver. Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • lederutvikling: Herunder være medansvarlig for seminardager og kurs for fakultetets 42 ledere
 • organisasjonsutvikling: OsloMet er i sluttfasen av en større strategiprosess og denne skal realiseres i alle deler av organisasjonen og i vårt HR-arbeid
 • rekruttering: Rekruttering er en viktig oppgave i vårt strategiske arbeid, og vi ser etter deg som brenner for gode rekrutteringsprosesser sammen med våre ledere. Du må like å jobbe med hele rekrutteringsprosesser, fra stillingsanalyse til utarbeiding av arbeidsavtaler.
 • lederstøtte innen HR-faglige områder

 

Vi søker deg som har   

 • erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling
 • erfaring fra veiledning/coaching av ledere
 • erfaring fra rekrutteringsarbeid
 • god forståelse for at HR-arbeid også innebærer operative oppgaver utover oppgavene skissert i de øverste kulepunktene.
 • god formuleringsevne muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk - og liker å skrive
 • stillingskode seniorrådgiver 1364 krever minimum mastergrad samt relevant praksis. Stillingskode rådgiver 1434 krever bachelorgrad og relevant praksis. Lang erfaring kan kompensere for formell kompetanse. Vi ser gjerne at din utdanning har komponenter av HR, pedagogikk og/eller organisasjon og ledelse.

 

Det er en fordel at du har  

 • erfaring fra å utvikle og fasilitere kurs/seminarer for ledere
 • erfaring med og er sertifisert til å bruke testverktøy i rekruttering
 • erfaring med bruk av sosiale medier og erfaring med bruk av ulike digitale systemer
 • erfaring med arbeid i offentlig (statlig) sektor, gjerne med HR-arbeid
 • kjennskap til relevant lov og avtaleverk
 • interesse for digitalisering av HR-prosesser  

 

Vi ser etter deg som er en god relasjonsbygger og liker å samarbeide. Du har driv, er målrettet og positiv. Du evner å være både fleksibel og strukturert. Du trives med en hektisk arbeidshverdag og har en utviklingsorientert holdning til både operative og strategiske arbeidsoppgaver. Godt humør og god serviceinnstilling er en forutsetning for å lykkes med jobben.

Vi jobber kontinuerlig med forbedrings- og utviklingsarbeid og ser etter deg som ønsker å bidra med dette innenfor hele HR-området. Det er derfor viktig for oss at du vil bidra med gode HR-prosesser på fakultetet sammen med kollegene på seksjonen. For at vi skal fortsette vårt arbeid med å utvikle oss HR-faglig og som team, er det viktig at du bidrar positivt til arbeidsmiljøet på seksjonen og i samarbeid med andre. 

Vi kan tilby deg engasjerte og kunnskapsrike kolleger i et trivelig arbeidsmiljø. Du vil få ansvar for egne oppgaver og stor grad av selvstendighet, men som seksjon er vi opptatt av medarbeiderskap og å nå felles mål. Vi ønsker å gi ansatte faglig utvikling og kan bl.a. tilby kurs gjennom OsloMet-akademiet. 

Som ansatt hos oss vil du også få

 • en spennende HR-stilling i en positiv og inkluderende seksjonsom er tilknyttet et stort HR-miljø på OsloMet
 • en variert arbeidshverdag på et fakultet med et viktig samfunnsoppdrag på Norges tredje største og mest urbane universitet  
 • fleksitidsordning og mulighet for hjemmekontor
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstid og et godt tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.  

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.  

Om søknadsprosessen

Vi har et mål om å få ansatt i stillingen før sommerferien. Vi vil derfor invitere aktuelle kandidater fortløpende til samtale. Videre vil de mest aktuelle kandidatene inviteres til intervju i perioden 20.- 23. juni. Med dette oppfordrer vi deg til å søke.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Seksjonssjef Gry-Merethe Lutro, telefon 902 75 397

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 /1364 rådgiver/seniorrådgiver, lønnstrinn 50-74, dvs kroner 502 300-745 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Fortløpende
Lønn ltr. 50-74, kr. 502 300-745 000 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/03559
Kontakt
 • Gry Merethe Lutro, 90275397
Publisert 02.06.2023
Søknadsfrist 16.06.2023

Tilbake til ledige stillinger