Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

Om stillingen

NAFO søker en ny medarbeider som vil ha sine hovedoppgaver knyttet til 
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Vi søker deg som har erfaring som spesialpedagog, erfaring med utredning av flerspråklige elever og som har drevet skolebasert kompetanseheving innenfor det flerspråklige og flerkulturelle feltet.

Som rådgiver/seniorrådgiver vil du drifte nettverk, arbeide med kompetansehevingsprosjekter og veiledning av skoler, og utvikle kartleggingsmateriell. 

Stillingen er fast og vi ønsker tiltredelse snarest mulig.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • utvikle flerspråklige kartleggingsverktøy i matematikk og naturfag
 • arbeide med kompetanseutvikling og veiledning av skoler
 • være med på å drifte et nettverk for PPT i videregående opplæring
 • utvikle veiledningsmateriell til bruk for PPT

Vi søker deg som har

 • master i pedagogisk-psykologisk rådgivning eller liknende
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige elever og utredning av flerspråklige elever
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra arbeid med kompetanseutvikling for skoler og PPT innenfor det flerkulturelle og flerspråklige feltet
 • erfaring med å lage flerspråklige kartleggingsverktøy
 • erfaring med å holde forelesninger
 • erfaring med prosjektarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid
 • gode digitale ferdigheter 

Vi ønsker deg som har evne til å lytte, være fleksibel og søke gode løsninger. Du må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig. Videre er det viktig at du har evne til omstilling og til å påta deg nye arbeidsoppgaver. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen det flerkulturelle og flerspråklige feltet
 • et inkluderende og positivt arbeidsmiljø på et nasjonalt senter i stadig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Senterleder Marit Lunde, telefon 936 58 210, e-post: malu@oslomet.no
 • Seksjonssjef Dag Fjæstad, telefon 980 51 890, e-post: dafj@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk, 1434 rådgiver, fra lønnstrinn 50-66, dvs kroner 471 300-615 000, pr. år eller som 1364 seniorrådgiver fra lønnstrinn 60-74, dvs kroner 553 500-714 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 42, 0167 Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01933-1
Kontakt
 • Marit Lunde, 93658210
 • Dag Fjæstad, 98051890
Publisert 20.03.2023
Søknadsfrist 10.04.2023

Tilbake til ledige stillinger