Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for produktdesign

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for Produktdesign (PD) er et kreativt og internasjonalt rettet institutt med ca. 30 ansatte. Vi jobber med produkter, tjenester og systemer og er opptatt av tett kobling mot næringslivet. Vi tilbyr et bachelorprogram i produktdesign og en master i design for kompleksitet, samt et phd-program i innovasjon for bærekraft. Instituttet har tre forskningsfelt innen områdene design/estetikk/materialitet, systemisk design og design for helse.

Postdoktor i tjenesteinnovasjon i helsesektoren

Ved Institutt for produktdesign er det er ledig stilling som postdoktor i tjenesteinnovasjon i helsesektoren. Stillingen er for en periode på tre år.

Postdoktoren vil være en del av den innovative forskningsgruppen, design for helse, som forsker på brukertilpassede helsetjenester.  Gruppen og instituttet tilbyr postdoktoren et innovativt miljø og fellesskap for å utføre studien. Stillingen vil ha sitt faste arbeidssted på vår campus på Kjeller i Viken.

Kandidaten forventes å produsere nye ideer innen tjenestedesign relatert til teknologisk implementering ved å:

 • Forske på brukerbehov og opplevelse med sikte på å skape bedre tjenester eller assisterende teknologisk støtte til pasientene
 • Forske på eksisterende produkter, tjenester og assisterende teknologier og deres effektivitet innen områdene brukervennlighet, aksept og livskvalitet
 • Forskning som resulterer i konkrete bevissbaserte digitale tjeneste- og assisterendeteknologiprototyper basert på brukerens behov, krav og tilbakemeldinger
 • Helhetlig forståelse av utfordringer og løsninger rundt menneskelig teknologiintegrasjon, forskningsbasert samskaping og bærekraftig adopsjon av teknologi i helsevesenet, som omhandler etterlevelse, pasienttilfredshet, teknologiaksept og ny praksis
 • Forskning som resulterer i kunnskap om innvirkning, effektivitet og forbedring av produkter, tjenester og hjelpemidler
 • Utvikle nye søknader om finansiering av eksterne forskningsprosjekter sammen med kolleger ved OsloMet og utvikle internasjonale nettverk for forskningssamarbeid
 • Aktivt bidrag til utvikling av utdanning av høy kvalitet innen design for helse på master- og ph.d.-nivå, samt utvikling av produktdesignavdelingen, og OsloMet generelt

Oppgaver og ansvar

 • Forskning på «state of the art» av smarte helsebaserte tjenester
 • Gjennomføre feltarbeid i helseinstitusjoner og designbyråer
 • Formidle prosjektenes resultater og utbytte gjennom hensiktsmessige kanaler
 • Bidra til gjennomføring av administrative krav og bidra i nettverksbygging som prosjektpartner

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen design, tjenestedesign, ingeniørfag eller teknologisk innovasjon med erfaring i ett eller flere av følgende:
  • Brukerbasert utvikling av teknologiske løsninger
  • Innovasjon i helsevesenet
  • Utforming av tjenester
  • Interaksjon mellom menneske og datamaskin
  • Blandede metoder, designvitenskap og deltakende design
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i vitenskapelige stillinger dekkes av Forskrift om ansettelse og opprykk i vitenskapelig stilling.

Generelle kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse er beskrevet i OsloMets kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Kjennskap til helsevesenet
 • Søkerens aktuelle profil vurdert opp mot prosjektets tema

Ønskede personlige ferdigheter

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å fullføre oppgaver
 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ, planlegge, dimensjonere og lede eget arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi arbeider aktivt for å videreutvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen ved behov. Du er også velkommen til å søke på en stilling hos oss hvis du har opplevd perioder hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring.

Sakkyndig vurdering

En sakkyndig komité vurderer søkerne. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din innen endelig søknadsdato:

 • CV og søknadsbrev (inkludert navn og kontaktinformasjon til minst tre referanser)
 • Komplett liste over publikasjoner
 • Kopier av attester/vitnemål
 • Opptil fem vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • Plan på inntil tre sider med referanser om hvordan dette postdoktorprosjektet skal gjennomføres
 • Et sammendrag (abstrakt) av doktorgradsavhandlingen
 • Annen relevant dokumentasjon

Vi behandler kun søknader som sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden din skal bli behandlet. Dokumentene må være på enten engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Originaler må presenteres hvis du blir innkalt til intervju. OsloMet gjennomfører dokumentkontroll for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse.

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Før søknadsdokumentene sendes inn til sakkyndig komité, vil alle søknader bli vurdert av fakultetet, og søkere som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli sendt inn til bedømmelse.

Vi kan tilby deg

 • Mulighet til å engasjere seg i utvikling av nye utdanningsprogrammer
 • En spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Deltakelse i et dynamisk- og unikt fagmiljø
 • Muligheten til å være en del av utviklingen av et ungt og ambisiøst universitet med en entreprenørkultur
 • Faglig utvikling som del av en gruppe engasjerte kolleger.
 • Faglig utvikling i et profesjonelt forskningsmiljø
 • Pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og et bredt idretts- og kulturtilbud

Praktisk informasjon om flytting til Oslo og opphold i Norge.

Annen informasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Førsteamanuensis Nenad Pavel, pnenad@oslomet.no


Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1352 Postdoktor, dvs kroner 553 100– 714 000 per år.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”. 

 

Søknadsfrist:   23.04.2023

Ref:                 23/01180

 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 23/01180
Kontakt
 • Nenad Pavel, +4767238581
Publisert 10.03.2023
Søknadsfrist 23.04.2023

Tilbake til ledige stillinger