Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Vil du bidra i vår satsing på utvikling av bachelor- og masterprogram innenfor vann og miljø ved OsloMet?

Ved Institutt for bygg- og energiteknikk er det ledig en fast 50% stilling som universitetslektor innen vann og avløp. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen innebærer undervisning på instituttets bachelorutdanning i emnene teknisk infrastruktur, overvann brukt som ressurs, planlegging og drift av vann og avløp, samt å delta i videreutviklingen av vårt masterprogram i smart vannteknologi.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Undervise på instituttets bachelorutdanning i bygg
 • Bidra i videreutviklingen av instituttets emner og masterprogram
 • Veilede studenter på bachelornivå
 • Være pådriver i samarbeid om vann- og miljøutdanning ved andre høgskoler og universiteter
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter
  innenfor vann og miljø

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller sivilingeniørutdanning innenfor vann og miljø. Graden må innebære
  minimum 120 studiepoeng.
 • Relevant erfaring fra oppgaver innenfor universitetssektoren
 • Relevant erfaring fra vannbransjen og kjennskap til krav og standarder innenfor fagområdet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av to år. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på 

 • Erfaring med å samarbeide med undervisningsinstitusjoner innen fagområdet
 • Erfaring fra vannbransjen og nettverk innenfor dette

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ
 • Pedagogiske evner
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet kan gjennomføre vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Søknadsprosess 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål og eventuell formell utdanning i pedagogikk
 • To referanser med kontaktinformasjon
 • Annen relevant dokumentasjon


Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må
lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller
engelsk.

Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju.
OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Ansettelsen blir
gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi kan tilby deg 

 • En spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • En kreativ og skapende arbeidsplass i stor utvikling
 • Et institutt i vekst og med et viktig samfunnsoppdrag
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode
universitetslektor, kroner 478 300 - 615 000 per år. For spesielt kvalifiserte
søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Hallgrim Hjelmbrekke, e-mail hallgrim@oslomet.no, +4767236220

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

 

Søknadsfrist: 13.02.2023
Referansenummer:
23/00269

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Lønn I henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00269
Kontakt
 • Hallgrim Hjelmbrekke, +4767236220
Publisert 23.01.2023
Søknadsfrist 13.02.2023

Tilbake til ledige stillinger