Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning er det ledig vikariat som førsteamanuensis/førstelektor i kroppsøving for ett år med mulighet for forlengelse og med tiltredelse så raskt som mulig. Om ressursbehovet tilsier det, kan det i tillegg bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling for perioden 01.08.20-31.07.21.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og ev. på etter- og videreutdanning
• aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
• gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
• være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
• ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
• følge opp studenter i praksis
• aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
• ha kontakt med yrkesfeltet
• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

For førsteamanuensis kreves doktorgrad med relevans for kroppsøving- og idrettsfag.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad med relevans for kroppsøving- og idrettsfag, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Dersom det på grunn av manglende søkergrunnlag eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Fortrinnsvis vil dette være søkere som har påbegynt kvalifisering for førstestilling. For universitetslektor i kroppsøving eller idrettsfag kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

For alle stillingskategorier vil det bli vektlagt:

• god kjennskap til lærerutdanning og grunnutdanningen
• bred undervisnings- og veiledningserfaring
• publisering på internasjonalt nivå
• erfaring med forskningsnettverk
• erfaring med ledelse av større FoU-prosjekter med ekstern finansiering er ønskelig
• erfaring med faglig ledelse er ønskelig

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode ved forlengelse av vikariatet. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ved forlengelse av vikariatet ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:

• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
• potensial for prosjektakkvisisjon
• undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer
• pedagogiske evner
• erfaring med undervisning i et bredt utvalg av praktiske bevegelsesaktiviteter og spesielt innenfor svømming og vannaktiviteter 
• god digital kompetanse
• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner og aktuelle kandidater vil bli invitert til å holde en prøveforelesning om et oppgitt emne i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
• CV, attester og alle sider av vitnemål
• liste over vitenskapelig arbeider
• inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
• undervisning på den nye femårige lærerutdanningen og faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag
• forsknings- og utviklingsaktiviteter organisert innenfor relevante forskningsgrupper
• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
• et kreativt og inspirerende fagmiljø
• kontakt med mangfoldig studentgruppe
• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011, førsteamanuensis, og stillingskode 1198, førsteamanuensis. Lønn fra kroner 532 300,- til 691 400,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
• Ingeborg Krange, studieleder og professor, 67237071, ingkra@oslomet.no
• Anders Lund Haugen, seksjonsleder, 67237129, aluha@oslomet.no
• Vibeke Bjarnø, instituttleder, vibekeb@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarlig
Lønn Fra kroner 532 300,- til 691 400,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/10719
Kontakt
  • Ingeborg Krange, 67237071, e-post ingkra@oslomet.no
  • Anders Lund Haugen, 67237129, e-post aluha@oslomet.no
  • Vibeke Bjarnø, e-post vibekeb@oslomet.no
Publisert 06.11.2019
Søknadsfrist 24.11.2019

Inapoi la locuri de munca vacante