Fakultet for helsevitenskap (HV), Seksjon for studieadministrasjon HV

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Er du god på planlegging og struktur og har et engasjement for studenter?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, er det ledig en fast 100 % stilling som seniorkonsulent/rådgiver.  

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Seksjonen ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, rapportering, studentforvaltning, brukerstøtte/forvaltning av studieadministrative systemer, eksamensarbeid og internasjonalisering. Seksjonen består av tre studieadministrative kontorer og denne stillingen er tilknyttet Studieadministrativt kontor på campus Kjeller som består av 15 ansatte.

Vi søker deg som er god i møte med studenter, som er nøyaktig og effektiv, er god på digitale systemer, og kan være en god støttespiller for de vitenskapelig ansatte.

Arbeidssted er campus Kjeller, men noe reisevirksomhet mellom campus Pilestredet og campus Kjeller må påregnes. Stillingen er ledig fra 1. juli.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • saksbehandling, eksempelvis behandle søknader om permisjon, tilrettelegging, klagebehandling og fuskesaker
 • utføre administrative oppgaver i forbindelse med eksamen - herunder planlegging, klager, begrunnelser etc.
 • veiledning, rådgiving og informasjonsarbeid for studenter
 • arbeid med timeplanlegging – herunder koordinere og finne gode løsninger sammen med faglige ansatte for undervisningsplanlegging
 • andre studieadministrative oppgaver

Oppgavene vil variere over tid, og du må være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

 Vi søker deg som har

 • utdanning fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå (meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet til formell utdanning)
 • erfaring med saksbehandling, fortrinnsvis fra universitet og høgskolesektoren
 • god kjennskap til lovverk tilknyttet UH-sektoren
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 Det er en fordel at du har

 • relevant studieadministrativ erfaring
 • relevant erfaring med en eller flere av våre systemer og saksbehandlerverktøy (timeplanleggingssystem TP, studentsystemet FS, Public 360, og læringsplattformen Canvas eller tilsvarende systemer)

Vi ønsker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har god vurderingsevne, finner løsninger og har evne til å tenke nytt
 • kan arbeide selvstendig og styre din egen arbeidshverdag
 • kan håndtere ulike arbeidsoppgaver og prioritere mellom disse
 • er nøyaktig, strukturert, effektiv og serviceinnstilt
 • er løsningsorientert og fleksibel
 • er innstilt på å ta i bruk nye verktøy og videreutvikle tjenestene våre

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 45-54, det vil si kroner 466 600 - 532 200 pr. år, eller 1434 rådgiver, lønnstrinn 55-66, det vil si kroner 540 00 – 646 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For innplassering i stillingskode 1408 førstekonsulent kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

For innplassering i stillingskode rådgiver kreves universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV og søknad
 • alle sider av vitnemål og attester

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kontorsjef Hege Bergersen, 67 23 66 01, epost: hegebe@oslomet.no
 • for spørsmål av administrativ karakter kontakt Hanne Christensen Eckholm på epost: haeck@oslomet.no

Søknadsfrist: 26.april 2024
Ref: 24/09266

 

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.07.2024
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller/Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 24/09266
Kontakt
 • Hege Maria Bergersen, 67236601
Publisert 05.04.2024
Søknadsfrist 26.04.2024

Tilbake til ledige stillinger