Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for estetiske fag (EST) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Instituttet har ca. 900 studenter og 58 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon.

I tillegg har vi i et nytt PhD program: Innovasjon for bærekraft og flere videreutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama- og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har fire forskergrupper og stor aktivitet innen eksternrettet oppdragsvirksomhet. Dette er tilknyttet instituttets enhet for livslang læring, Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag er det ledig stilling som professor/ dosent i vitenskapsteori, forskningsmetode og tverrfaglig kunnskapsutvikling i estetiske felt. Ønsket tiltredelsesdato er oktober 2024.

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på ulike mastertilbud ved instituttet, og til Ph.d-programmet i Innovasjon for bærekraft, PINS (Ph.d in Innovation for Sustainability). Dette Ph.d-programmet startet i 2023 og er et unikt program for tverrfaglig forskning på bærekraft.

Det forventes også at den som ansettes forsker, publiserer og tar del i utviklingen av instituttets forskningsportefølje og utvikling både ved instituttet og fakultetet. 

Master i estetiske fag heltid har studieretningene kunst- og designdidaktikk, kunst i samfunnet, mote og samfunn og teater og samfunn. Studieretninger på deltid er kunst og designdidaktikk og kunstterapi. Mastertilbudet ved instituttet er i stadig utvikling med nye program, studieretninger og deltidstilbud. Dette omfatter også Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag; Design, kunst og håndverk 1–13. 

Fagmiljøet fokuserer på tverrfaglig arbeid med en praktisk og teoretisk tilnærming til kunst- og designdidaktikk, kunstfaglig virksomhet og innovasjon. Dette omfatter formidling, prosjektutvikling, organisering, kulturelt entreprenørskap og kritisk tenkning, både i privat og offentlig sektor. 

Arbeid med ny teknologi, innovasjon, bærekraft og mangfold er sentrale perspektiver for utdanningene. Gjennom deltakelse i nettverk og prosjekter har fagmiljøet også markert seg regionalt og nasjonalt. 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede på ulike nivå ved instituttet
 • ha emneansvar med tilhørende oppfølging av studenter
 • utvikle den tverrfaglige vitenskapsteoretiske- og forskningsmetodiske undervisningen på instituttet, samt arbeidet med forskningsetikk
 • bidra aktivt og delta i forskningsvirksomhet og oppdragsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt
 • delta i/ lede forskergrupper ved instituttet og arbeide med å søke om eksterne forskningsmidler
 • bidra til tverrfaglig utveksling og veilede kolleger

Kvalifikasjonskrav

 • professor / dosent- kompetanse innen vitenskapsteori, forskningsmetode og tverrfaglig kunnskapsutvikling i estetiske felt
 • høy kompetanse innen samfunnsfag eller humaniora, med innretning mot kunst og kultur, pedagogikk, byutvikling, bærekrafts tematikk, kunst og teknologi eller andre relevante tema
 • erfaring med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • erfaring med ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig ledelse
 • kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering
 • dokumentert grunnleggende kompetanse og erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på engelsk, og ett skandinavisk språk

For professorstilling

 • relevant doktorgrad

Du må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. 

For dosentstilling

Du må dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.  

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Det vil bli lagt vekt på

 • bred erfaring med undervisning og veiledning fra høgskole og/eller universitet, inkludert digitalt
 • erfaring med å delta i offentlig faglig diskurs 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • evne til å motivere, inspirere, kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • faglig engasjert og initiativrik
 • innovativ
 • evne til å lytte og å være nysgjerrig på endringer 

OsloMet kan gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Vil du søke stillingen må du gjøre det elektronisk.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf: +47 99 71 71 99
 • studieleder Alexander Kayiambakis, tlf: +47 99 00 79 34

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5. 

Stillingen lønnes ihht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som professor i kode 1013/ dosent i kode 1532, kroner 759.100 – 966.300 pr. år i 100% stilling.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/09045
Kontakt
 • Liv Klakegg Dahlin, +4799717199
 • Alexander Kayiambakis, +4799007934
Publisert 02.04.2024
Søknadsfrist 12.05.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger