Divisjon for organisasjon og infrastruktur, Avdeling for IKT, Seksjon for tjenestestyring og -utvikling

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vil du være med på å forme OsloMets arkitekturpraksis? 

Avdeling for IKT skal bidra til at digitale løsninger brukes på en effektiv og sikker måte. Dette stiller høye krav til avdelingens leveranser, vårt samarbeid med andre enheter og vår evne til innovativ tjenesteutvikling.  

Avdeling IKT ved Seksjon for tjenestestyring og utvikling søker nå en virksomhetsarkitekt som også trives godt i rollen som løsningsarkitekt.

Arkitekturfunksjonen ved OsloMet er under utvikling, og vi søker deg som motiveres av kunne forme dette arbeidet og ikke komme til dekket bord. Du har nok en pragmatisk innstilling og tåler at ting ikke blir etter boka fra dag én.

Du vil være faglig ansvarlig for vårt arkitektur- og rådgivningsteam, delta i seksjonens ledergruppe og ellers samarbeide tett med IT-direktør, resten av avdelingen og OsloMet for øvrig. Vi har et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø med lave skuldre og hvor latteren sitter løst. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • følge opp arkitektur- og rådgivningsteamet faglig
 • sørge for en helhetlig, overordnet arkitekturstyring med klare målbilder
 • forvalte og videreutvikle arkitekturpraksis og metodikk, både innen løsnings- og virksomhetsarkitektur
 • forvalte arkitekturdokumentasjon i Ardoq
 • lede avdelingens arkitektur- og teknologiråd
 • delta i porteføljestyringen i OsloMet
 • representere OsloMet inn i ulike fora for arkitektur i sektoren
 • bidra med arkitekturvurderinger i digitaliseringstiltak, for eksempel i forbindelse med utredninger, konseptanalyser og anskaffelsesprosesser

Vi søker deg som har

 • universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad
 • lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • erfaring med alle faser i utviklingsprosjekter/digitaliseringsprosjekter
 • forståelse for forretningsprosesser og komplekse verdikjeder
 • kjennskap til Togaf og standarder for arkitekturdokumentasjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • kjennskap til modelleringsverktøy som f.eks. Ardoq
 • erfaring med bruk av kapabilitetsmodeller som for eksempel HERM, UCISA, CAUDIT eller liknende
 • erfaring med metodikk og rammeverk innen tjenesteutvikling/-design
 • erfaring fra offentlig sektor
 • erfaring med å holde workshop, foredrag og kurs

Vi ønsker deg som

 • er strukturert og analytisk
 • kan fremstille komplekse problemstillinger på en pedagogisk og god måte
 • er løsningsorientert og pragmatisk
 • skaper tillit og godt samarbeidsklima

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • et godt og flerkulturelt arbeidsmiljø preget av samarbeid og deling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger – blant annet mulighet for trening i arbeidstiden

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Ellen Berg, tlf. 91120649, e-post ellenmar@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode seniorrådgiver, lønnstrinn 75 – 86, tilsvarende kroner 759 100 – 1 025 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent i lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:          14. april 2024

Ref:                        24/09002

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 759 100 - 1 025 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/09002
Kontakt
 • Ellen Berg, 91120649
Publisert 13.03.2024
Søknadsfrist 14.04.2024

Tilbake til ledige stillinger