Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Vil du være med å utdanne morgendagens ortopediingeniører og utvikle fremtidens ortopediingeniørfag?

På avdeling for Ortopediingeniørfag, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, Fakultet for helsevitenskap (HV), er det ledig én fast 100 % stilling som universitetslektor/øvingslærer innen ortopediingeniørfag. Det ønskes tiltredelse så raskt som mulig. Det kan vurderes å dele opp i stillingsprosent, minimum 60%.

Ortopediingeniørutdanningen er en nasjonal utdanning. Vi søker deg som har et sterkt ønske om å være med og utvikle ortopediingeniørfaget, og som ønsker å bidra til kvalitet i vår undervisning, forskning og kunnskapsformidling. I dette arbeidet inngår videreutvikling av forsknings- og utdannings-/praksissamarbeidet med ortopeditekniske virksomheter over hele Norge. Vår avdeling består av 8 ansatte, og stillingen rapporterer til Avdelingsleder for ortopediingeniørfag.

Vi ønsker deg som trives med å jobbe i faglige team, som trives med undervisning, veiledning og fagutvikling og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede studenter i ferdighetstrening og praksis
 • undervisning og veiledning på bachelornivå og evt. på masternivå
 • utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsemner
 • utføre fagadministrative oppgaver og ha kontakt med yrkesfeltet
 • kan bidra i forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

I stilling som universitetslektor kreves bachelorgrad i ortopediingeniørfag og relevant mastergrad.

I stilling som øvingslærer kreves bachelorgrad i ortopediingeniørfag.

For begge stillingskategoriene kreves det i tillegg

 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på et skandinavisk språk og engelsk
 • klinisk erfaring

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med undervisning /veiledning
 • erfaring med bruk av digitale verktøy i kunnskapsformidling
 • kompetanse fra tverrprofesjonell læring og samarbeid
 • erfaring fra praksisveileder/turnusveileder
 • erfaring med utøvelse av ortopediingeniørfaget

Personlige egenskaper

 • har faglig engasjement og god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • er samarbeidsorientert, har evne til å lytte og søke gode løsninger
 • har evne til å jobbe selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • er initiativrik og fleksibel

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 som universitetslektor, ltr. 57-68, dvs. kroner 557 100,- til 667 700,- pr. år. Alternativt stillingskode 1007 øvingslærer fra kroner 487 800,- til 557 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • eventuelt dokumentasjon på universitetspedagogisk kompetanse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektronisk rekrutteringssystem og alle dokumentene må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsleder Linda Rennie, telefon 928 48 853, lindaren@oslomet.no
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Kate Olsen, e-post: kateol@oslomet.no

Søknadsfrist: 14.april 2024

Ref:24/07587

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn 487 800 - 667 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/07587
Kontakt
 • Linda Rennie, 92848853
Publisert 13.02.2024
Søknadsfrist 14.04.2024

Tilbake til ledige stillinger