Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi er det ledig en 100% fast stilling som
førsteamanuensis innen fysioterapi.

Vi ønsker deg som vil bli med på å utvikle fremtidens helsetjeneste, og har bred erfaring med undervisning og forskning/ utviklingsarbeid knyttet til fysioterapi. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/ brukernes helse.

Instituttet har utstrakt forskningsvirksomhet med flere aktive forskningsgrupper, og tilbyr Bachelor i fysioterapi, Bachelor i ergoterapi, Bachelor i ortopediingeniørfag og seks spesialiseringer i master i helsevitenskap (MAVIT).

Stillingen er tilknyttet bachelorutdanningen i fysioterapi, men oppgaver på masterspesialiseringene og på tvers av instituttets utdanninger på bachelornivå vil også kunne inngå. 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

 • utvikle, planlegge og gjennomføre emner, primært innen bachelorutdanningen i fysioterapi
 • undervise og veilede på bachelor-, master og ev. ph.d.-nivå
 • sensurere ved eksamener og utvikle vurderingsformer
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid, samt utarbeide søknader til ekstern finansiering
 • formidle kunnskap og forskningsresultater, både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • utføre faglig administrative oppgaver
 • ha kontakt med praksisfeltet 

Kvalifikasjonskrav

 • ph.d.-grad innen et fagområde som er relevant for fysioterapi
 • bachelorgrad i fysioterapi
 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring fra forsknings- og /eller utviklingsarbeid innen et relevant fagområde for stillingen
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk og på engelsk 

For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er en fordel at du har 

 • nyere klinisk erfaring som fysioterapeut
 • erfaring med å jobbe tverrprofesjonelt
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings-/vurderingsverktøy
 • erfaring fra planlegging av studieemner
 • kjennskap til og/eller erfaring med bruk av helseteknologi
 • bredt forskningsnettverk, internasjonalt og/eller nasjonalt

Vi ønsker deg som 

 • er samarbeidsorientert
 • kan arbeide selvstendig med stor arbeidskapasitet
 • har interesse for og vilje til å sette seg inn i nye fagområder
 • har god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer
 • har egenskaper som bidrar positivt til arbeidsmiljøet 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis, ltr. 67 – 75, tilsvarende kroner 657 300 – 759 100 per år. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess 

Som søker med førstekompetanse vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirer til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved Fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant. Arbeidene skal legges ved eller lenkes til i listen. 
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument
 • gjerne kontaktinformasjon til 2 referanser 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Har du dokumenter du ikke får lastet opp, ta kontakt med rådgiver Emma Simensen på e-post emma.simensen@oslomet.no. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • avdelingsleder Silje Stensrud, e-post: silje.stensrud@oslomet.no, telefon +47 67 23 62 52
 • for administrative spørsmål: rådgiver HR, Emma Simensen, emma.simensen@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 17. oktober

Ref: 23/06408

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Kr. 657 300 - 759 100 per år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06408
Kontakt
 • Silje Stensrud, 67236252
 • Emma Sofie Simensen, 67235199
Publisert 19.09.2023
Søknadsfrist 17.10.2023

Tilbake til ledige stillinger