Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Vil du være med å utdanne morgendagens ortopediingeniører og utvikle fremtidens ortopediingeniørfag?

På avdeling for Ortopediingeniørfag, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, Fakultet for helsevitenskap (HV), er det ledig en fast 100 % stilling som universitetslektor innen ortopediingeniørfag. Det ønskes tiltredelse så raskt som mulig.

Ortopediingeniørutdanningen er en nasjonal utdanning, Vi søker ansatte deg som har et sterkt ønske om å være med og utvikle ortopediingeniørfaget, og som ønsker å bidra til kvalitet i vår undervisning, forskning og kunnskapsformidling. I dette arbeidet inngår videreutvikling av forsknings- og utdannings-/praksissamarbeidet med ortopeditekniske virksomheter over hele Norge. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede studenter i ferdighetstrening og praksis
 • undervisning og veiledning på bachelornivå og evt. på masternivå
 • utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsemner
 • utføre fagadministrative oppgaver og ha kontakt med yrkesfeltet
 • kan delta i forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

 • relevant master innen helsevitenskap, biomekanikk eller bevegelsesanalyse
 • bachelorgrad ortopediingeniørfag
 • erfaring med undervisning/ veiledning
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på et skandinavisk språk og engelsk

Dersom det ikke melder seg søkere med kompetanse på universitetslektornivå, kan søkere med ønske om utvikling i akademina bli vurdert. Det kan bli vurdert midlertidig ansettelse som øvingslærer med krav om kvalifisering til masternivå innen tre år. Du må da legge med en plan som beskriver hvordan du skal tilegne deg denne kompetansen i perioden.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) 15 studiepoeng, som dekker dette kravet.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med bruk av digitale verktøy i kunnskapsformidling
 • kompetanse fra tverrprofesjonell læring og samarbeid
 • ønskelig med erfaring fra praksisveileder/turnusveileder
 • erfaring med utøvelse av ortopediingeniørfaget

Personlige egenskaper

 • har faglig engasjement og god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • er samarbeidsorientert, har evne til å lytte og søke gode løsninger
 • har evne til å jobbe selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • er initiativrik og fleksibel

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 som universitetslektor, ltr. 51-66, dvs. kroner 509 300 ,- til 646 000,- pr. år. Eventuelt stillingskode 1007 øvingslærer fra kroner 487 800,- til 557 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • dersom du ikke har master, må du legge med plan som beskriver hvordan du skal tilegne deg denne kompetansen ila tre år.
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 24.9.23
Ref: 23/03866

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn kroner 509 300 ,- til 646 000,- pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/03866
Kontakt
 • Linda Rennie, 92848853
Publisert 03.11.2023
Søknadsfrist 09.11.2023

Tilbake til ledige stillinger