Avdeling for HR, Seksjon for rekruttering og arbeidsbetingelser

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Er du rå på rekruttering? 

Hvis du i tillegg er en god relasjonsbygger og har et sterkt engasjement for HR-faget vil vi ha deg som vår nye kollega!

HR-avdelingen søker ny dyktig kollega som vil jobbe med hovedfokus på rekruttering, samtidig som du også vil være en viktig lagspiller på hele HR-området. Du vil inngå i et faglig sterkt team og ha gode muligheter for å påvirke din egen arbeidshverdag og faglige utvikling.

OsloMet har en fremadrettet HR-avdeling med overordnet ansvar for HR policy og retningslinjer med et spesielt ansvar innen områdene rekruttering, mangfold, arbeidsgiverspørsmål, medbestemmelse, leder- og kompetanseutvikling, konflikthåndtering samt med retningslinjer, rutiner og lovforståelse på alle HR-relaterte områder. På disse områdene arbeider vi tett med fakulteter og sentre. Stillingen inngår i seksjon for Rekruttering og arbeidsbetingelser.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å følge opp rekrutteringsprosesser fra A - Å
 • lederstøtte i forbindelse med bemanning og rekruttering
 • sekretær for ansettelsesorganer
 • generell saksbehandling i tilknytning til rekruttering
 • å gi råd og veiledning innen gjeldene lov- og avtaleverk

Vi søker deg som har 

 • utdanning på universitets- eller høgskolenivå, minimum bachelorgrad. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning for innplassering som rådgiver.
 • god kommunikasjonsevne muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • erfaring med rekrutteringsprosesser og bruk av rekrutteringssystemer
 • erfaring med bruk av sosiale media og ulike rekrutteringskanaler

Det er en fordel at du har

 • erfaring med evne- og personlighetstester
 • kjennskap til relevant lov og avtaleverk for rekruttering, gjerne fra statlig sektor
 • interesse for, og gjerne erfaring fra nettarbeid og digitalisering i HR-prosesser
 • erfaring med og interesse for nettpublisering 

Vi ønsker deg som 

 • har en tillitsskapende adferd og evner å bygge gode relasjoner
 • er endringsvillig
 • har gode samarbeidsevner og er service- og brukerorientert
 • har god struktur, er systematisk og selvgående, og leverer god kvalitet også når aktivitetsnivået er høyt og mange oppgaver løper parallelt  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling og påvirkning av egen arbeidshverdag
 • et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø preget av samhandling og humor
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne:

 • Seksjonssjef Cecilie Haugen Horn, telefon 942 68 515
 • Prosesseier rekruttering Elisabeth Foyn, telefon 450 33 609

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1434 rådgiver lønnstrinn 50 – 66, tilsvarende kroner 471 300 – 615 000 eller 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 – 74, tilsvarende kroner 553 500 – 714 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:          12. april 2023

Ref:                        23/01928

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 471 300 - 615 000/553 500 - 714 000 avhengig av kvalifikasjoner
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01928
Kontakt
 • Cecilie Haugen Horn, 94268515
 • Elisabeth Foyn, 45033609
Publisert 16.03.2023
Søknadsfrist 12.04.2023

Tilbake til ledige stillinger