Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved instituttet er det ledig en 100 %  midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i engelsk og engelskdidaktikk i perioden 01.08.23 til 31.07.24.

Seksjonen underviser, veileder og vurderer på instituttets ulike lærerutdanningsprogram som de femårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10, samt oppgaver innen instituttets etter- og videreutdanningsportefølje.

Les mer om instituttets forskningsgrupper her.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d-nivå, og etter- og videreutdanninger
 • følge opp studenter i praksis
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Fakultetet har en modell for forsknings- og utviklingsarbeid som normalt ikke gir tid til dette for midlertidige i deres første år som ansatt. Ved forlenget midlertidig ansettelse kan det søkes på instituttet om å få innvilget FoU-tid.

Kvalifikasjonskrav

 • For førsteamanuensis kreves doktorgrad i engelsk/engelskdidaktikk eller tilsvarende.
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad engelsk/engelskdidaktikk eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater.
 • For universitetslektor kreves det mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i engelsk/engelskdidaktikk eller tilsvarende fag på universitets- og/eller høgskolenivå.
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå.
 • Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra skole og /eller lærerutdanning
 • har kunnskap om barn og unges tilegnelse av ordforråd og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå, samt relevant didaktikk for norsk skole og progresjon i faget
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Du må være:

 • samarbeids- og løsningsorientert
 • bidragsyter til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø for både ansatte og studenter
 • bidragsyter for faglig utvikling i utdanning

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis kode 1011 og førstelektor kode 1198 i lønnstrinn 60-74 (fra kr 543 500,- til kr 702 100,- per år) og som universitetslektor kode 1009 i lønnstrinn 51-66 (fra kr 468 300,- til kr 604 700,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Mali Norvalls, malnor@oslomet.no
 • Seksjonsleder Siri Mohammad-Roe, sirmoh@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.23
Lønn F. stilling fra kr 543 500,- til 702 100,-, u.lektor fra kr 468 300,- til 604 700,-.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00044
Kontakt
 • Mali Norvalls, e-post:malnor@oslomet.no
 • Siri Mohammad-Roe, e-post:sirmo@oslomet.no
Publisert 31.01.2023
Søknadsfrist 14.02.2023

Tilbake til ledige stillinger