Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Seksjonssjef ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

Om stillingen

Som seksjonssjef vil du ha personalansvar for ti ansatte og du vil ha prosjektlederansvar for Fleksibel opplæring. I Fleksibel opplæring gis det tilbud om nettbasert tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali, tigrinja og ukrainsk. Vi søker deg som har erfaring fra prosjektledelse og pedagogisk utviklingsarbeid med temaer knyttet til det flerkulturelle og flerspråklige feltet. Du rapporterer direkte til senterleder og vil lede arbeidsgruppa tilknyttet prosjektet. Stillingen er fast. Vi ønsker tiltredelse snarest mulig.

Du kan lese mer om fleksibelopplæring på NAFOs hjemmeside: nafo.oslomet.no

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • lede og videreutvikle prosjektet Fleksibel opplæring
 • delta i NAFOs ledergruppe og utvidet ledergruppe på LUI
 • ha kontakt med nasjonale utdanningsmyndigheter
 • representere Fleksibel opplæring i relevante fora, internt og eksternt
 • fremme en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur for NAFOs medarbeiderne

Vi søker deg som har

 • master/hovedfag der fordypning innen norsk som andrespråk/flerkulturell pedagogikk eller lignende inngår
 • erfaring med prosjektledelse
 • erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • god forståelse og kunnskap om det norske utdanningssystemet

Det er en fordel at du har

 • god digital kompetanse
 • god kjennskap til NAFO og flerspråklige ressurser
 • erfaring med personalledelse

Vi ønsker deg som har en motiverende, resultatorientert og tillitsbasert lederstil som fremmer en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur for medarbeiderne. Det er viktig at du har evne til å lede et prosjekt i stadig endring og utvikling og trives med mange gjøremål. Du har i tillegg gode samarbeids og relasjonelle ferdigheter slik at du kan ivareta både interne og eksterne relasjoner. Videre er det viktig med evne til å utøve strategisk og operativ ledelse for å føre Fleksibel opplæring fremover.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende lederstilling på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling både innenfor NAFO og fakultetets kunnskapsområder
 • et kunnskapsrikt og fremoverlent arbeidsmiljø som brenner for videreutvikling av NAFO
 • et inkluderende og positivt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Senterleder Marit Lunde, telefon 93658210
 • Seksjonsjef Dag Fjæstad, telefon 98051890

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som 1211 seksjonsjef, lønnstrinn 70-76, dvs kroner 661 400 – 746 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn lønnstrinn 70-76, dvs kroner 661 400 – 746 900 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00666
Kontakt
 • Dag Fjæstad, 98051890
 • Marit Lunde, 93658210
Publisert 27.01.2023
Søknadsfrist 14.02.2023

Tilbake til ledige stillinger