Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig stilling som universitetslektor ved Bachelorutdanningen i sykepleie. Stillingen er for tiden tilknyttet studielederområde 4 som i hovedsak har ansvar for 3. studieår ved campus Pilestredet. Dette studielederområdet har sin fordypning innenfor forebyggende helsearbeid og kommunehelsetjenesten.

Stillingen er ledig fra 1.august 2024. 

Instituttet har fokus på høy utdanningskvalitet og har et bredt forskningsmiljø. Les mer om våre forskningsgrupper.

Ved nyansettelse i stilling som universitetslektor gis det ikke automatisk FoU-tid.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar 
 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise, veilede og sensurere i teoriemner primært på bachelornivå, men også bidra på aktuelle masterprogrammer i tråd med gjeldende behov
 • veilede og undervise studenter i praksis og på simuleringsenheten
 • bidra til godt samarbeid med praksisfeltet
 • bidra til å utvikle og styrke sykepleierutdanningen og instituttets øvrige utdanninger
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Andre oppgaver innenfor instituttets utdanninger og på tvers av campuser må kunne påregnes.

 

Kvalifikasjonskrav

 • bachelorutdanning i sykepleie med norsk autorisasjon
 • masterutdanning i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende
 • erfaring med undervisning og/eller veiledning på universitet/høgskolenivå, gjerne fra både bachelor- og masternivå
 • klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten (sykehjem/hjemmebaserte tjenester)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

 

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil vi legge vekt på: 

 • god kjennskap til utdanningsforskning og læring
 • gode pedagogiske evner
 • god digital kompetanse 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Personlige egenskaper 

I denne stillingen er det krav til at du er selvstendig, samtidig som det er viktig at du er en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig at du har evne til å være fleksibel og løsningsorientert da feltet og utdanningen er i en stadig endring og utvikling. Vi ser etter deg som har engasjement for faget, er initiativrik og som ønsker å legge til rette for best mulig læring for studentene. Det vil tidvis være hektiske perioder og det er derfor nødvendig at du har god arbeidskapasitet og håndterer stress på en god måte. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • mulighet for deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid
 • deltakelse i relevante forskningsgrupper
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 57-68, kr. 557 100-667 700.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem. Du må sammen med din søknad vedlegge følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • kontaktinformasjon til 2 referanser 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • studieleder Kari Jonsbu Hjerpaasen, telefon: 67 23 65 46/905 29 709
 • for administrative spørsmål: seniorrådgiver HR Malin Gundhus, e-post: malinla@oslomet.no  

Søknadsfrist: 27. juni 2024
Ref: 24/20323

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2024
Lønn 557 100-667 700.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/20323
Kontakt
 • Kari Jonsbu Hjerpaasen, 90529709
Publisert 13.06.2024
Søknadsfrist 27.06.2024

Tilbake til ledige stillinger