Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Institutt for informasjonsteknologi har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen temaet sosiale roboter for barn. Stipendiaten vil være medlem av forskningsgruppen Universell Utforming av IKT ved Institutt for informasjonsteknologi (IT) og forskningsgruppen Design, kultur og bærekraft ved Institutt for produktdesign (PD). Stipendiaten vil også ha tilgang til Interaksjonslaben på IT og workshopene på PD.
 
Stipendiaten vil bli veiledet av tre erfarne forskere fra IT, PD og Helsevitenskap som har relevant kompetanse og gjensidig utfyllende forskingsprofiler som samsvarer med målet for doktorgradsprosjektet.

Forskningsområde

Sosiale roboter har et betydelig potensial for å støtte barn i ulike kontekster som for eksempel i helse og utdanning. Imidlertid oppfyller ofte kommersielle roboter ikke barns særlige behov, og det er behov for mer kunnskap om hvordan sosiale roboter kan utformes som en ressurs for barn og hvordan de kan påvirke både barn og deres familier.

Dette tverrfaglige ph.d-prosjektet har som mål å møte dette behovet for mer kunnskap ved å bruke medvirkningsteknikker og ulike tilnærminger for å involvere barn og familier i design, utvikling og evaluering av sosiale roboter.

Doktorgradsprosjektet skal inneholde 2-3 case fra ulike kontekster. Ett case vil fokusere på sosiale roboter som kan bidra til økt livskvalitet for søsken til barn som er i palliativ behandling. Søsken har ofte komplekse følelser knyttet til smerte og lidelse hos sin søster eller bror, og de får ofte for lite oppmerksomhet fra foreldrene, som ofte bruker det meste av sine krefter på omsorg for det syke barnet.

Stipendiaten forventes å foreslå ytterligere to case fra ulike kontekster basert på erfaringer og personlige interesser.

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen. Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Mastergrad/hovedfag innen informatikk, menneske-maskin interaksjon, produktdesign, universell utforming, interaksjonsdesign, helseinformatikk, eller et beslektet område. Graden må inneholde 120 studiepoeng (ECTS). 
 • En faglig profil som passer forskningsgruppen behov. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk, muntlig og skriftlig. 

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

 • Minimum gjennomsnittskarakter B på emner som inngår i mastergraden.
 • Minimum karakter B på masteroppgave/hovedoppgave.
 • Minimum gjennomsnittskarakter C på emnene som inngår i bachelorgraden. Dersom du har en integrert mastergradsutdanning regnes karakterene fra de tre første normerte studieårene.

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet. 

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Ønskede egenskaper

 • Erfaring med tverrfaglige prosjekter.
 • Erfaring med å involvere brukere i design, utvikling eller evaluering av digitale systemer.
 • Erfaring med design, utvikling eller evaluering av sosiale roboter.
 • Erfaring med design, utvikling eller evaluering av digitale applikasjoner for barn.
 • Erfaring med co-design eller deltakende design.
 • Evne til selvstendig, planlagt og målrettet arbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk, både muntlig og skriftlig.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og hvordan din faglige profil er relevant for denne stillingen. 
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrift for bachelor- og mastergrad (som lister emner og karakterer) og attester. Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må legges ved. Dette må være et offisielt dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av universitetet som har utstedt vitnemålet.
  • Mastergrad må være fullført ved søknadstidspunktet. Dersom du ikke har mottatt vitnemål før søknadsfristen, må du legge ved foreløpig karakterutskrift på engelsk eller et skandinavisk språk fra ditt universitet/vitnemålsportalen innen søknadsfristen, i tillegg til en offisiell bekreftelse fra utdanningsinstitusjon på at alle eksamener til mastergraden, inkludert masteroppgave, er fullført. Offisielt vitnemål og karakterutskrift må ettersendes innen tiltredelsesdato. 
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser (navn, relasjon, e-post og telefonnummer).
 • Vitenskapelig arbeid som du ønsker skal bli vurdert og kopi av masteroppgave/hovedoppgave. 
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av to case i ulike kontekster der sosiale roboter kan være til nytte for barn. Beskrivelsen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk. Hver case bør være maks én side. Casene kan ta bygge på kandidatens erfaringer eller personlige interesser.
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må legge ved resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-land.
  • Søkere som har fullført minst ett års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

 • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
 • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år.

Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no. 

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist: 1. august 2024

Ref: 24/19733

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/19733
Kontakt
 • Siri Fagernes , 67238663
Publisert 20.06.2024
Søknadsfrist 01.08.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger