Avdeling for IKT

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

IT-direktør

Vil du bli med å forme fremtidens universitet?

IT-avdelingen har en nøkkelrolle i OsloMets offensive strategi for digital transformasjon. Avdelingen har følgende kompetanseområder: Drift og forvaltning av teknisk infrastruktur, digital tjenesteutvikling, brukerstøtte, informasjonssikkerhet, samt dokumentasjon og informasjonsforvaltning. Avdelingen står i et utviklingsløp hvor rolle- og oppgaveforståelse er i endring i retning av å ta en tydeligere posisjon som teknologirådgiver og sparringspartner overfor virksomheten. Som IT-direktør får du direkte ansvar for å lede og utvikle det kompetente IT-miljøet ved OsloMet, samtidig som du er en sentral pådriver innen utvikling av gode og effektive brukertilpassede tjenester for både studenter og ansatte.

Stillingen vil rapportere til direktør for organisasjon og infrastruktur, og vil være en del av ledergruppen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å ha en sentral rolle i digitalisering av universitetets virksomhet på strategisk og operativt nivå
 • sørge for hensiktsmessig organisering, styring og utvikling av avdelingen for å støtte OsloMets kjerneområder forskning, utdanning og samfunnsforbedring
 • fortsette arbeidet med å modernisere universitetets IT-løsninger og sørge for effektiv bruk av leverandørmarkedet
 • sørge for samarbeid og utvikling i UH-sektoren
 • sikre stabil og sikker drift av IT-systemer og løsninger
 • ivareta perspektivene IT-sikkerhet og personvern og sørge for at universitetets IT-drift er til enhver tid i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer

Full stillingsbeskrivelse for IT direktør (ansatt.oslomet.no)

Vi søker deg som har

 • master innen relevant fagområde. Lang, relevant erfaring kan kompensere
 • bred ledererfaring fra større komplekse virksomheter
 • erfaring med å lede større utviklings- og endringsprosesser
 • erfaring med å lede en IT-organisasjon
 • kjennskap til avdelingens kjerneområder med solid erfaring med minst ett av områdene.
 • erfaring med arbeid innen personvern og IT-informasjonssikkerhet
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra UH sektor eller store offentlige organisasjoner
 • kunnskap om eksportkontroll og sikkerhetsloven

Vi ønsker deg som

 • er en samlende, visjonær og utviklingsorientert leder
 • evner å tenke helhetlig
 • håndterer kompleksitet og evner å skape god struktur
 • ser mulighetene som ligger i teknologiske endringer
 • evner å kommunisere særs godt på tvers av ulike nivåer og fagmiljøer

Personlig egnethet vil bli vektlagt og den som ansettes må kunne bestå sikkerhetsklarering.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende lederrolle for deg som vil være med å forme fremtidens digitale universitet
 • store faglige utfordringer i en institusjon i endring, med stor samfunnsmessig betydning
 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

 • Vigdis By Kampenes, direktør for organisasjon og infrastruktur, telefon 971 38 029
 • Gisle Roll Ludvigsen, rådgiver i Jefferson Wells Executive, telefon 934 68 168

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som Avdelingsdirektør 1060, lønnstrinn 84 – 94, dvs. 966 300 - 1 220 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatte loven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 9 juni, 2024

Ref: 24/19281

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 966 300 - 1 220 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/19281
Kontakt
 • Vigdis By Kampenes, 97138029
 • Gisle Roll Ludvigsen, 93468168
Publisert 16.05.2024
Søknadsfrist 09.06.2024

Tilbake til ledige stillinger