Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har ledig en treårig åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet konsekvenser av kreftbehandling, tilknyttet prosjektet CanHear.

Ønsket tiltredelse er 01.01.2025.

Forskningsområde

CanHear -prosjektet vil undersøke to ulike behandlingsalternativer og mulige konsekvenser av disse på hørsel, lukt og kognitiv funksjon. Studien vil gjennomføres ved Akershus universitetssykehus, og stipendiatstillingen vil være knyttet til forskningsgruppen Livskvalitet ved OsloMet.
Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet 

Kvalifikasjoner og vilkår

 • helsefaglig bachelorgrad og hovedfag/mastergrad i helsevitenskap, alternativt mastergrad/hovedfag/embetseksamen i medisin eller helsefag
 • svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • meget gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • god kunnskap om kvantitativ metode og interesse for statistiske analyser.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap ved OsloMet er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene ved Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier nettsiden for opptak
Plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.
Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata)

Det vil være en fordel om du har 

 • kompetanse innen kreft og kreftbehandling
 • kjennskap til bruk av pasientrapporterte spørreskjema
 • interesse for audiologiske undersøkelser

Prosjektbeskrivelse

Det er utarbeidet prosjektbeskrivelse for prosjektet og nødvendige godkjenninger for igangsetting av prosjektet vil være klare til prosjektstart 1.januar 2025.

Søkeren skal i samarbeid med prosjektets veiledere utarbeide

 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert beskrivelse og begrunnelse for valgfrie emner i utdanningsdelen av ph.d.-programmet
 • plan for eventuelt opphold ved et relevant utenlandsk universitet

Personlige egenskaper

 • motivasjon for forskning og akademisk skriving
 • god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide
 • evne til å jobbe selvstendig
 • gode analytiske ferdigheter
 • gode kreative ferdigheter og evne til nytenkning

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • en spennende utdanningsstilling på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen». Som søker vil du bli vurdert av innstillingsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt innstillingsutvalget til vurdering. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av alle sider fra vitnemål og attester
 • norsk autorisasjon innen helse eller medisin
 • utenlandsk utdanning må være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her: https://www.nokut.no/en/about-nokut/international-cooperation/diploma-supplement/
 • hovedoppgave/masteroppgave/embetseksamens prosjektoppgave
 • last opp eventuelle vitenskapelige arbeider eller lenke til full artikkel
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner på internasjonale seminarer/konferanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor Ellen Karine Grov, epost: ellgro@oslomet.no, telefon: 98845950


Søknadsfrist: 30.juni 2024


Ref: 24/11034

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2025
Lønn 532.200,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/11034
Kontakt
 • Ellen Karine Grov, 98845950
Publisert 14.05.2024
Søknadsfrist 30.06.2024

Tilbake til ledige stillinger