Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ønsker du å jobbe med undervisning og veiledning, og være med å utdanne dyktige sykepleiere?Vi søker deg som tar en aktiv rolle i sykepleierutdanningen ved å vise engasjement og et ønske om å bidra til å utdanne fremtidige sykepleiere. Hvis du er interessert i grunnleggende sykepleie og ønsker å bidra til kvalitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studenter, oppfordrer vi deg til å søke stillingen som universitetslektor.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmede arbeid, er det ledig et 80% vikariat i perioden 1. august 2024 - 31. juli 2025, med mulighet for forlengelse, som universitetslektor ved sykepleie på studiested Kjeller.

Fagområdet for stillingen er primært sykepleie til personer med komplette og sammensatte lidelser samt sykepleie til personer med akutt, kritisk og kronisk sykdom ved første, andre og tredje studieår. Personsentrert sykepleie er sentral i programplanen og OsloMet har som mål å utvikle sykepleieutdanningen til å være ledende innen sykepleie.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet for bachelorstudenter i sykepleie
 • undervise og veilede studenter som har praksis i sykehjem og i sykehus
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • bachelorgrad i sykepleie og relevant mastergrad
 • relevant erfaring fra klinisk arbeid i løpet av de siste fem år
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

 • erfaring med undervisning og veiledning
 • erfaring med studentaktive læringsformer og digitale læringsressurser
 • god digital kompetanse

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • er fleksibel, løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • har evne til å motivere og inspirere studenter i undervisning og veiledning
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • varierte oppgaver ved Norges tredje største universitet med et viktig samfunnsoppdrag
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 57 - 68, tilsvarende kroner 557 100 – 667 700 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • kontaktinformasjon til 2 referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Kari Anne Hakestad, tlf. 67 23 51 80/ e-post: kahak@oslomet.no
 • for administrative spørsmål rådgiver HR Ann-Kathrin Grønstad, tlf. 67 23 68 20 /ankag@oslomet.no

 

 

Ansettelsestype Vikar
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 01.08.2024
Lønn Kr. 557 100 - 667 700 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 80%
Sted Kjeller
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 24/10362
Kontakt
 • Kari Anne Hakestad, 67235180
 • Ann-Kathrin Grønstad, 67236820
Publisert 08.05.2024
Søknadsfrist 29.05.2024

Tilbake til ledige stillinger