Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Vil du være med å utvikle et sterkt miljø for utdanning, forskning og innovasjon innen rehabilitering og helseteknologi på OsloMet?
 

Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) søker deg som ønsker å være med å videreutvikle og styrke forskning, utdanning og innovasjon innen feltene rehabilitering, forebygging og helseteknologi. 

Vi søker en avdelingsleder i 50 % stilling til å etablere en ny avdeling ved instituttet; Avdeling for samhandling, utvikling og innovasjon. Utvikling og etablering av ny avdeling vil skje i samarbeid med instituttets utvidede ledergruppe som består av instituttleder, avdelingsledere og forskningsgruppeledere. 

Ansettelsen skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1. januar 2024.

Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) er en del av et stort og tverrfaglig helsefaglig fakultet og instituttet har i dag et godt utdannings- og forskningsmiljø med bl.a. bachelorutdanninger innen fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag samt 6 ulike masterspesialiseringer. Instituttet har totalt seks forskningsgrupper og har ett av fem fremragende forskningsmiljø på OsloMet som har som oppdrag å utvikle forskning av særlig høy kvalitet. 

Instituttet har også en stor oppdrags- og bidragsfinansiert forskningsvirksomhet med ca. 30 stipendiater, postdoktorer, vitenskapelige assistenter og andre prosjektstillinger. Disse vil organisatorisk tilhøre den nye avdelingen og avdelingsleder vil i sin rolle ha personalansvar for disse, samt utvikle tiltak som støtter stipendiatene som gruppe og som bidrar til godt arbeidsmiljø internt blant stipendiater, postdoktorer og øvrige ansatte i avdelingen. Videre får avdelingsleder i oppgave å skape gode rammer og møteplasser for dialog og integrering av prosjektansatte i samlet aktivitet på RHT.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • etablere og utvikle den nye avdelingen for samhandling, utvikling og innovasjon i samarbeid med øvrig instituttledelse
 • personalansvar for ansatte i aktuell avdeling (pr. nå ca. 30 stipendiater, postdok, vit.ass. og prosjektstillinger)
 • budsjettansvar for avdeling
 • fasilitere et godt, ivaretakende, inkluderende og utviklingsorientert stipendiatmiljø
 • samarbeide med instituttledelse inkl. forskningsgruppeledere om fremtidig utvikling av RHT som et utadrettet, nytenkende forsknings- og innovasjonsmiljø i interaksjon med næringsliv og praksisfelt
 • være RHT’s koordinator for praksis- og næringsrettede etter- og videreutdanninger ved HV
 • bidra til fag- og ressursutnyttelse på tvers av RHT’s bachelor- og masterprogram gjennom tett samarbeid med øvrig avdelingsledelse

 

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innen relevant fagområde
 • ledererfaring, fortrinnsvis forskningsledelse
 • erfaring/kompetanse innen helsefag, rehabilitering og eller helseteknologi
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt i engelsk

Personlig egnethet og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

 

Det vil være en fordel at du har

 • erfaring med, interesse og forståelse for personalledelse
 • erfaring med økonomistyring i prosjekt
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • erfaring med innovasjonsprosjekter (-prosesser) i helsesektoren
 • god digital kompetanse og nysgjerrighet for nyere digitale løsninger i utdanning og helse

 

Personlige egenskaper vektlegges, og vi søker en person som 

 • er kreativ, nysgjerrig og nytenkende
 • har høy arbeidskapasitet med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • er strukturert med gode evner til å drive prosesser
 • er samlende med gode evner til å bygge relasjoner, motivere og inspirere
 • har gode samarbeidsegenskaper med evner til å bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor et felt i stor utvikling og på et av landets sterkeste forskningsinstitusjoner innenfor det aktuelle fagfeltet
 • bidra til å skape et miljø der fremtidens forskere vil vokse frem  
 • lederutviklingsprogram med mentorordning
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, kr. 777 900 - 919 200 pr. år i 100 % stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne tre referanser med kontaktinformasjon (overordnet, sideordnet og underordnet)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
Instituttleder Mari Klokkerud, tlf: 67 23 63 50 / 930 85 556 mari.klokkerud@oslomet.no

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Søknadsfrist: 15. Oktober 2023    

Ref: 23/06575

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 1. januar 2024
Lønn Kr. 777 900 - 919 200 pr. år i 100 % stilling
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06575
Kontakt
 • Mari Klokkerud, 93085556
Publisert 22.09.2023
Søknadsfrist 15.10.2023

Tilbake til ledige stillinger