Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Fakultet for helsevitenskap, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, har ledig en treårig åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet fysioterapi og digital helse, tilknyttet prosjektet «Task shifting and remote monitoring in patients with knee osteoarthritis in specialist healthcare (OA-AID)». Arbeidssted vil være Campus Pilestredet ved Bislett i Oslo. Da prosjektet gjennomføres i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus må det regnes med tilstedeværelse ved sykehuset for gjennomføring av datainnsamling og deltakelse i forskningsmiljøet. 

Ønsket tiltredelse er 01.01.2025.

Forskningsområde  

Ph.d-prosjektet «Task shifting and remote monitoring in patients with knee osteoarthritis in specialist healthcare» er en del av et større prosjekt som omhandler digital oppfølging av personer med kneartrose i spesialisthelsetjenesten. Formålet med studien denne ph.d.-stillingen er tilknyttet er å undersøke om digital oppfølging kan erstatte fysiske konsultasjoner etter innsetting av kneprotese hos personer med artrose. Studien vil ha et kvantitativ design der målet er å se på effekt og kostnadseffektivitet av digital oppfølging sammenliknet med fysiske konsultasjoner i etterkant av innsetting av kneprotese. 

Prosjektbeskrivelse kan fås ved å kontakte professor og prosjektleder Anne Therese Tveter, anthtv@oslomet.no

Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen MUSK Health ved OsloMet og forskningssenteret REMEDY  (remedy-senter.no) ved Diakonhjemmet sykehus. 

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • mastergrad (120 studiepoeng) innen fysioterapi eller helsefag
 • bachelor (180 studiepoeng) innen fysioterapi eller annen relevant helseprofesjon som gir norsk autorisasjon
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Opptak til doktorgradsprogrammet i Helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for Helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt. Se informasjon om kriterier nettsiden for opptak.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat – Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

 • erfaring med pasienter med muskelskjelettplager/artrose
 • kjennskap til bruk av digitale verktøy i helsetjenesten
 • erfaring med bruk av kvantitative metode
 • erfaring med vitenskapelig publisering

Personlige egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig
 • god gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende utdanningsstilling på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i Norges ledende forskningsmiljø innen revmatologi og muskelskjeletthelse
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse (spk.no)
 • gode velferdsordninger 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn. 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen».  

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av alle sider fra vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes på HK-dir sine sider (hkdir.no)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • last opp eventuelle vitenskapelige arbeider eller lenke til full artikkel
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner på internasjonale seminarer/konferanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.  

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • professor Anne Therese Tveter, telefon 91115550
 • førsteamanuensis Tuva Moseng, telefon 47306697
 • for spørsmål av administrativ karakter kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post soca@oslomet.no


Søknadsfrist: 9. august 2024

Ref.: 24/20578

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. januar 2025
Lønn Kr. 532 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/20578
Kontakt
 • Anne Therese Tveter, +4791115550
 • Tuva Moseng, +4747306697
Publisert 03.07.2024
Søknadsfrist 09.08.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger