Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen muskelskjeletthelse og mental helse. Stillingen har en varighet på tre år og ønsket oppstart er 1. januar 2025.


Arbeidsområde

PhD-stipendiaten vil være ansatt ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi ved Fakultet for helsevitenskap, og tilknyttet Senter for intelligent muskelskjeletthelse (CIM) og forskningsgruppen Muskelskjeletthelse. Forskere tilknyttet CIM har et hovedfokus på muskelskjeletthelse i et livsløpsperspektiv, som omfatter ungdom, unge voksne, voksne og eldre. PhD-stipendiaten forventes å samarbeide med forskere ved CIM, andre forskningspartnere ved OsloMet og nasjonale og internasjonale partnere.


Doktorgradsprosjektet PAINMENT har som formål å undersøke hvordan negative livshendelser rapportert i ungdomstiden påvirker senere forbruk av helsetjenester for muskelskjelettplager og psykiske plager blant jenter og gutter. Videre har prosjektet som formål å utforske om mulige «bufferfaktorer» som motstandskraft (resiliens) og sosial kapital reduserer fremtidig bruk av helsetjenester blant ungdom med negative livshendelser. Ved å kombinere data fra ungdomskohortene Young-HUNT1 og Young-HUNT3 med data fra nasjonale helseregistre, har prosjektet som ambisjon å gi innsikt i langtidsutvikling i bruk av helsetjenester frem mot 2021.

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • mastergrad eller tilsvarende innen helsefag, sosialfag eller andre relevante fagfelt
 • erfaring med bruk av kvantitative metoder og epidemiologiske analyser
 • kompetanse innen muskelskjelettplager og psykiske plager
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt. Se informasjon om kriterier nettsiden for opptak
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

 • erfaring med håndtering og analyse av registerdata
 • relevant klinisk erfaring fra helsetjeneste

Personlige egenskaper

 • motivasjon for forskning innenfor området muskelskjetthelse og psykisk helse
 • god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide og jobbe selvstendig og systematisk
 • gode analytiske ferdigheter
 • gode kreative ferdigheter og evne til nytenkning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende utdanningsstilling på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen
Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av alle sider fra vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes på HKdir sine nettsider. 
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • last opp eventuelle vitenskapelige arbeider eller lenke til full artikkel
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner på internasjonale seminarer/konferanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • avdelingsleder Ingrid Eitze, e-post: ingrid.eitzen@oslomet.no, telefon: +47 907 09 965
 • prorektor for utdanning: Kåre Rønn Richardsen, e-post: kare-ronn.richardsen@oslomet.no, telefon: +47 672 36 626
 • for administrative spørsmål: rådgiver HR Emma Simensen, e-post emma.simensen@oslomet.no, telefon: +47 672 35 199

 

Søknadsfrist: 18. august 2024

Ref: 24/15770

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. januar 2025
Lønn Kr. 532 200 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/15770
Kontakt
 • Ingrid Eitzen, 90709965
 • Kåre Rønn Richardsen, 67236626
 • Emma Sofie Simensen, 67235199
Publisert 28.06.2024
Søknadsfrist 18.08.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger