Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Arbeidsområde

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en åremålsstilling om stipendiat innen fagområdet kommunikasjon i medisinsk nødmeldetjeneste. Stillingen har en varighet på tre år og ønsket oppstart er 01.01.2025.

Ph.d.-stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet ADAPT2Lang og forskningsgruppen Akutt/kritisk syke og skadde. Forskningsgruppen arbeider med forskning som fremmer likeverdige og trygge akutthelsetjenester av høy kvalitet gjennom hele den akuttmedisinske kjeden.

I Norge vil en person som opplever eller er vitne til en medisinsk nødsituasjon ringe 113 for å søke hjelp. Disse samtalene blir mottatt av en lokal Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). En AMK-operatør, som er en autorisert sykepleier eller ambulansearbeider, vil besvare samtalen. I løpet av dialogen vil AMK-operatøren vurdere situasjonen til innringeren, gi veiledning om hva innringeren skal gjøre, og bestemme hvilke primære tiltak som skal iverksettes, som for eksempel å sende en ambulanse.

Kommunikasjonen blir utfordrende når AMK-operatøren og innringeren ikke snakker samme språk (at samtalen er språkdisharmonisk). For eksempel, hvis operatøren er flytende i norsk og innringeren snakker polsk, kan det oppstå misforståelser. I slike samtaler blir prosessen med å vurdere situasjonen, gi veiledning og ta beslutninger mer kompleks.

Prosjektet "ADAPT2Lang" er designet for å generere kunnskap om språkdisharmoniske samtaler, spesielt: (1) AMK-operatørers og innringeres perspektiver på deres behov, utfordringer og løsninger, og (2) hvordan AMK-operatører og innringere håndterer situasjonen når de snakker med hverandre.

Ph.d.-stipendiatens oppgaver vil være å samarbeide tett med forskerteamet:

 • planlegge, gjennomføre og bruke kvalitative metoder for å analysere intervjuer/fokusgruppediskusjoner med operatører (artikkel1) og innringere (artikkel 2);
 • å planlegge, gjennomføre og analysere et utvalg av språkdisharmoniske samtaler til 113 (artikkel 3)

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • hovedfag/mastergrad tilsvarende 120stp./ECTS i helsevitenskap eller annen relevant fagområdet
 • erfaring med medisinsk nødmeldetjeneste
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt. Se informasjon om kriterier nettsiden for opptak
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

 • erfaring i kvalitative metode

Personlige egenskaper

 • evnen til å arbeide systematisk og strukturert
 • nysgjerrig på kommunikasjonens betydning i prehospitalt arbeid
 • fleksibel og evner å se forskjellige perspektiv
 • interesse for å bruke empirisk arbeid til å forbedre praksis

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende utdanningsstilling på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø med veiledergruppe med lang erfaring innen relevante forskningsmetoder
 • et ungt, aktivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av alle sider fra vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her: https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet 
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • last opp eventuelle vitenskapelige arbeider eller lenke til full artikkel
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner på internasjonale seminarer/konferanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • førsteamanuensis Magnus Hjortdahl, 67 23 63 42, magnus.hjortdahl@oslomet.no
 • for administrativt spørsmål, rådgiver HR Sana Jafri, sana.jafri@oslomet.no

 

Søknadsfrist:     11. august, 2024
Ref:                    24/19754

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2025
Lønn Kr. 532 200 som startlønn
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/19754
Kontakt
 • Magnus Hjortdahl, 67236342
Tillitsvalgt
Publisert 28.06.2024
Søknadsfrist 11.08.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger