Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Arbeidsområde

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdene muskelskjeletthelse og aldring. Stillingen har en varighet på tre år og ønsket oppstart er 01.01.2025.

Ph.d.-stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet «Associations of musculoskeletal pain disorders across the life course with health and function at old age: A population-based cohort study», og forskningsgruppen Aldring, helse og velferd. I dette prosjektet vil vi undersøke i hvilken grad kroniske muskelskjelettlidelser gjennom livet påvirker tap av fysisk funksjon og fallrisiko etter fylte 65 år, og om sammenhengene påvirkes av sosioøkonomiske faktorer, kjønn og medikamentbruk.

Ph.d.-stipendiaten vil få tilgang til longitudinelle data fra Tromsøundersøkelsen, som er en stor norsk befolkningsundersøkelse med mange måletidspunkter. Dataene inneholder detaljert informasjon om muskelskjelettlidelser, bakgrunnsfaktorer, selvrapporterte fall, og kliniske undersøkelser av fysisk funksjon ved siste måletidspunkt i Tromsø 7 (for eksempel gangtester, styrketester og balansetester). Ph.d.-prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet og Folkehelseinstituttet, og Ph.d.-stipendiaten vil samarbeide tett med erfarne forskere fra disse institusjonene.

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav og vilkår 

 • hovedfag/mastergrad tilsvarende 120 stp./ECTS eller tilsvarende innen helsevitenskap eller medisin
 • gode kunnskaper innen kvantitativ forskningsmetode og statistikk på masternivå
 • erfaring i arbeid med analyse av kvantitative data, gjerne i masteroppgaven
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt. Se informasjon om kriterier på nettsiden for opptak
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

 • motivasjon for forskning innen kronisk muskelskjelettsmerte og aldring
 • kunnskap og klinisk erfaring innen kronisk muskelskjelettsmerte og aldring
 • erfaring i bruk av statistikkprogrammet SPSS og/eller Stata
 • gode ferdigheter i skriving av vitenskapelige arbeider
 • norsk autorisasjon som fysioterapeut

Personlige egenskaper

 • gode analytiske ferdigheter og evne til nytenkning
 • god gjennomføringsevne
 • evne til å jobbe selvstendig og konsentrert over tid, med arbeid som krever analytisk kompetanse og skriveferdigheter
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne og lyst til å bidra til et godt arbeidsfellesskap blant stipendiater og forskere på instituttet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende utdanningsstilling på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av alle sider fra vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her: https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet 
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • last opp eventuelle vitenskapelige arbeider eller lenke til full artikkel
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner på internasjonale seminarer/konferanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

 • professor Elisabeth K. Bjelland, elibjell@oslomet.no, +47 922 38 389
 • for administrative spørsmål: rådgiver HR Sana Jafri, sana.jafri@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 11. august, 2024
Ref: 24/19185

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2025
Lønn Kr. 532 200 per år som startlønn
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/19185
Kontakt
 • Elisabeth K. Bjelland, +4792238389
Publisert 28.06.2024
Søknadsfrist 11.08.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger