Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Har du interesse for forskning på sårbare grupper, og vil jobbe som vitenskapelig assistent hos oss? Vi har en ett års midlertidig stilling ledig. 
 

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere. Vi er lokalisert i Oslo ved Bislett.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra samfunnsfag og humanistiske fag som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi.

AFI har en økende oppdragsmengde og vi søker nå etter en vitenskapelig assistent. Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste forskere i deres arbeid og bistå inn i forskningsprosjekter. Stillingen har en varighet på 12 måneder, med mulighet for begrenset forlengelse 

Arbeidsoppgavene vil variere, men vil hovedsakelig være knyttet til å bistå med:

 • tilrettelegging og systematisering av kvantitative og kvalitative studier og data
 • arbeid med datainnsamling, kontakt med deltagere og utsendelse av informasjonsmateriell
 • analyse av data
 • rapport- og artikkelproduksjon
 • administrasjon knyttet til AFIs prosjekter, herunder oppdrags- og NFR-prosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende i samfunnsvitenskap/psykologi
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • god på å dokumentere og systematisere pågående aktiviteter, som kan brukes i publikasjoner
 • erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode 
 • erfaring med oppfølging av deltagere i en studie 

Ønskede egenskaper

Vi søker deg som er interessert i eksperimentell forskning på sårbare grupper i samfunnet. Aktuelle forskningsområder inkluderer helsetjenester, graviditet og spedbarn, samt barnevern. Erfaring med randomiserte kontrollerte studier er ønskelig. Det er viktig at du er komfortabel med å kommunisere med studiedeltakere, og erfaring med telefonintervjuer er en fordel. Vi ser etter en person som samarbeider godt, er fleksibel, løsningsorientert og bidrar til fremdrift i prosjektene. Erfaring med analyse av kvalitative og kvantitative data er en fordel. Vi søker deg som kan bruke kvalitative og kvantitative dataverktøy i praktisk arbeid og som raskt tilegner deg ny kunnskap om slike verktøy.

Vi tilbyr deg

 • verdifull erfaring med metode- og kunnskapsutvikling på felt der AFI er ledende
 • samarbeidserfaring i tverrfaglige team
 • muligheter for innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • en stilling som kvalifiserer til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler
 • muligheter for bidrag i publisering av vitenskapelige artikler
 • spennende og utfordrende oppgaver i et godt og mangfoldig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, vitnemål og relevante attester
 • masteroppgaven din

Du må søke via OsloMet sin rekrutteringsportal, og det er viktig at du laster opp alle dokumentene der. Søknader som er mangelfulle ved søknadsfristens utløp vil ikke bli vurdert. Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Christina Lindskog; licr@oslomet.no, mobil 98872442.

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. Samlet ansettelsestid kan ikke overstige to år.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Joakim Finne, forsker, mobil 41266528
Knut Fossestøl, /forskningsleder, mobil 47400139

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1020 Vitenskapelig assistent, i lønnsspenn NOK 448 900-502 300 per år i 100 % stilling. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen i denne annonsen.

Ansettelsestype - 1 år m/mulighet for forlengelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn 448 900-502 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/21244
Kontakt
 • Joakim Finne, 41266528
 • Knut Fossestøl, 47400139
Publisert 22.06.2024
Søknadsfrist 14.07.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger