Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier, tegnspråktolking og tolking i offentlig sektor, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tegnspråk og tolking, samt tolking i offentlig sektor. Instituttet tilbyr masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling, og har ansvar for emner i tegnspråkdidaktikk i grunnskoleutdanningen. I tillegg tilbys en rekke videreutdanningsemner.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) er det ledig en midlertidig stilling i 50-100 % som universitetslektor/høgskolelærer, med ansettelse fra 01.08.2024 til og med 30.07.2025.
Vi søker deg som ønsker å undervise på årsstudiet i tegnspråk. Det kan også bli aktuelt å undervise på bachelorstudiet i norsk tegnspråk.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet på årsstudiet i tegnspråk, eventuelt også på
 • bachelorstudiet i norsk tegnspråk
 • undervise og veilede på årsstudiet og/eller på bachelorstudiet, samt eventuelle etter- og videreutdanninger
 • organisere og sensurere eksamen
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

Til stilling som universitetslektor kreves:

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • god digital kompetanse inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god kompetanse i norsk tegnspråk, god skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk


Til stilling som høgskolelærer kreves:

 • høyere utdanning på bachelornivå i tillegg til realkompetanse
 • relevant yrkespraksis
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • god digital kompetanse inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god kompetanse i norsk tegnspråk, god skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på

 • undervisnings- og veiledererfaring, helst på universitetsnivå
 • pedagogiske evner

Vi ønsker deg som har

 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • er tydelig, strukturert og har evne til å arbeide selvstendig
 • har evne til å motivere og inspirere

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, samt er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

Arbeidsspråket i seksjonen er norsk tegnspråk, og det er derfor viktig at den som ansettes behersker dette.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju
(prøveundervisning).

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tegnspråklig arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse


Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1009/1007 universitetslektor/høgskolelærer, lønnstrinn 43-66, dvs. kr. 454 500-646 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • kopier av relevante publikasjoner og gradsoppgaver
 • to referanser med kontaktinformasjon
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

nestleder Sølve Heikki Hyvärinen-Farestveit, sheikki@oslomet.no

professor Arnfinn Muruvik Vonen, arnvon@oslomet.no

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.august 2024
Lønn lønnstrinn 43-66, dvs. kr. 454 500-646 000 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50-100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/20274
Kontakt
 • Sølve Heikki Hyvärinen-Farestveit
Publisert 20.06.2024
Søknadsfrist 31.07.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger