Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Universitetslektor i NHB

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % midlertidig stilling som universitetslektor innen kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse (NHB), for perioden 01.09.2024 – 31.08.2025.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 135 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehage­lærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videre­utdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærer­utdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid.

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse (NHB) dekker to seksjoner, seksjon for Fysisk Fostring og Naturfag, som betjener en rekke ulike arbeidsoppgaver. Den utlyste stillingen vil primært være knyttet til undervisning og veiledning på barnehagelærerutdanning (BLU).

Les mer om fakultetet og instituttet: Oslomet.no/om/LUI
Les mer om våre forskergrupper: Oslomet.no/forskning/forskningsgrupper

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede på bachelor- og masternivå
 • undervise på ulike videreutdanninger og oppdragskurs for barnehagesektoren
 • følge opp studenter i praksis
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

Til stilling som universitetslektor kreves:

 • mastergrad, hovedfag, embetseksamen innen idrett-, folkehelse-, eller  bevegelsesvitenskap
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen Natur, helse og bevegelse (NHB)
 • dokumentert grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • god digital kompetanse inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

 • undervisningserfaring i NHB fra barnehagelærerutdanning
 • veiledererfaring på ulike nivåer
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til eller erfaring fra barnehagefeltet
 • folkehelsevitenskapelig kompetanse og særlig innsikt om barn med funksjonelle utfordringer,
 • kunnskap og erfaring med arbeid med barns livsmestring og barnehagen som helsefremmende arena
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig-administrativt arbeid
 • personlig egnethet

Vi vektlegger også at du opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

Vi ønsker deg som har

 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk for universitetslektor i kode 1009 med kroner 509 300 – 646 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • kontaktinformasjon til 2 referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Studieleder Nanna Paaske, mobil: +47 95770917/
  e-post: napa@oslomet.no
 • Førsteamanuensis Kari Anne Jørgensen-Vittersø, mobil: +47 90974826/
  e-post: kari-anne.jorgensen@oslomet.no
Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.09.2024
Lønn 509 300 – 646 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/20271
Kontakt
 • Nanna Paaske/e-post: napa@oslomet.no, +4795770917
 • Kari Anne Jørgensen-Vittersø/e-post:kaj@oslomet.no, +4790974826
Publisert 17.06.2024
Søknadsfrist 30.06.2024

Tilbake til ledige stillinger