Senter for profesjonsforskning (SPS)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for profesjonsforskning (SPS) har ledig tre åremålsstillinger som ph.d.-stipendiat. Vi ser etter deg som har interesse for forskning på senterets forskningsfelt, og som har en mastergrad eller tilsvarende innen fag som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, psykologi eller master fra et profesjonsfag (f.eks. sykepleie, sosialt arbeid, master for lærere).

SPS driver tverrfaglig forskning på ulike yrker og profesjoner. Aktuelle profesjoner å studere kan for eksempel være medisinere, jurister, sykepleiere, sosionomer, lærere, ingeniører, politiet, militæret, kreative yrker, etc. Vi studerer både trekk som er felles for profesjoner og spesifikke profesjoners særtrekk. Tema for vår forskning om profesjoner er blant annet:

 • profesjoners kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle
 • karriereløp og arbeidsmarked
 • rekruttering til utdanninger
 • utdanningenes betydning som kvalifiserende og identitetsformende arena,
 • profesjonsetikk og skjønnsutøvelse
 • profesjoners rolle i utforming og implementering av politikk

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn fra mange ulike fag. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden. Teoretisk og metodisk er senteret mangfoldig. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser og har tilgang på registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Arbeidsområde

Stillingene skal knyttes til et av senterets temaområder. For å vurdere hvorvidt og hvordan din prosjektidé passer inn, kan du se på forskningsgruppene ved SPS, og eventuelt rådføre deg med forskningsgruppelederne, som du finner kontaktinfo til på gruppenes nettsider.

Se også gjerne på tidligere og pågående doktorgradsprosjekter ved senteret.

Stipendene er treårige, med mulighet for inntil ett års forlengelse dersom det blir lagt til annet karrierefremmende arbeid.

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført 2-årig mastergrad (120 studiepoeng), eller tilsvarende med karakter B eller bedre
 • du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • du må ha gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • du må ha SPS som arbeidsplass i stipendiatperioden
 • tilbud om stipend er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse, prosjektets relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

 • stor interesse for forskning
 • gode analytiske evner
 • gode formidlingsevner
 • selvstendighet, kreativitet, gjennomføringsevne og samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og vil tilrettelegge på arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
 • et stort, aktivt og inkluderende stipendiatmiljø
 • tilrettelegging for utenlandsopphold i løpet av stipendperioden
 • et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
 • flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • senterleder Beate Elvebakk, beate.elvebakk@oslomet.no, tlf. 417 84 106
 • leder for ph.d.-programmet, professor Anne Leseth, anne.leseth@oslomet.no, tlf.  67 23 53 28

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, for tiden kr 532 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”søk stillingen”.

Søknadsprosess

En sorteringskomite vil gjøre et første utvalg av søkerne. Til en mer inngående vurdering av de best kvalifiserte søkerne kan det bli benyttet et sakkyndig utvalg.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester, inkludert karakterer fra høyere utdanning (bachelor og master)
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Søknadsfrist:   14. august 2024

Ref:                  24/19765

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. januar 2025
Lønn 532 200
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/19765
Kontakt
 • Beate Elvebakk, 41784106
 • Anne Leseth, 67235328
Publisert 05.06.2024
Søknadsfrist 14.08.2024
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger