Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Ved Institutt for Informasjonsteknologi har vi ledig en fast stilling som universitetslektor innen fagområdet databaser. Stillingen er ledig fra 1.8.2024.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede på bachelor- og masternivå, eksempelvis innen databaser, apputvikling, og programutvikling
 • aktivt bidra til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av studieprogrammene ved instituttet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad, eller universitetsgrad som tilsvarer en mastergrad i informatikk, relatert til databaser.
 • God kompetanse og kunnskap av tradisjonelle og nye database systemer, f.eks distribuerte / sky-baserte databaser, graf-databaser, NoSQL-databaser, serverless databaser, mm.
 • Praktisk erfaring med data-modellering for relasjonelle og ikke-relasjonelle data.
 • Svært gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk er nødvendig. Det er også en stor fordel med ferdigheter i et skandinavisk språk. 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på:

 • søkerens undervisningserfaring, pedagogiske egenskaper, og motivasjon for undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå.
 • personlige egenskaper som fremmer et godt arbeidsmiljø
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til instituttets og OsloMets behov, inkludert evne til tverrfaglig samarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk er en stor fordel.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring)
 • kopier av vitnemål (herunder formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • annen relevant dokumentasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi kan tilby deg

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, tilsvarende kr. 594 500 – 745 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Gruppeleder Ahmet Soylu, telefon: +47 40 14 44 65, e-post: ahmet.soylu@oslomet.no.

 

Søknadsfrist: 7. april 2024

Ref.: 24/07976

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn I henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/07976
Kontakt
 • Ahmet Soylu, +4740144465
Publisert 04.03.2024
Søknadsfrist 07.04.2024

Tilbake til ledige stillinger