Divisjon for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Jurist innenfor forsknings- og utviklingsfeltet!  

Avdeling for forskning og utvikling søker en erfaren og dyktig jurist til en variert, interessant og fast stilling. Avdelingen er en strategisk pådriver for forskningsvirksomheten ved OsloMets fakulteter og forskningssentre, og skal medvirke til å utvikle og koordinere arbeidet på disse områdene. Det er et stort spenn i stillingens arbeidsoppgaver, og du får gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i avdelingens juridiske enhet, og vil være med og bistå institusjonen på avdelingens fagfelt. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • juridisk bistand til fagmiljøer og OsloMets ledelse innenfor avdelingens ansvarsområder
 • bistand til utvikling av interne retningslinjer og regelverk
 • noe veiledning og opplæringsvirksomhet innenfor avdelingens ansvarsområde

Vi søker deg som har 

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • relevant erfaring med utarbeidelse av kontrakter på norsk og engelsk
 • lang erfaring med immaterialrett
 • relevant arbeidserfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller andre kunnskapsorganisasjoner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • interesse for eller erfaring med personopplysningsloven og personvernforordningen
 • erfaring med forskningsprosjekter som har søkt ekstern finansiering
 • erfaring med konkurranserett og/eller statsstøtteregelverket
 • erfaring med kommersialiseringsprosjekter

Vi ønsker deg som 

 • er løsningsorientert
 • har god gjennomføringsevne, er ryddig, fleksibel og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • liker å jobbe med varierte oppgaver
 • har interesse og forståelse for forskning-, utviklings- og innovasjonsfeltet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • gode muligheter for faglig utvikling på spennende og viktige områder for OsloMet
 • dyktige og kunnskapsrike kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • gruppeleder (juridisk enhet) Anne Bjørtuft, telefon 450 22 622
 • forskningsdirektør Yngve Foss, telefon 982 23 574

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 64 - 81, tilsvarende kroner 624 500 – 895 500 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent i lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Du kan som søker med hjemmel i Offentleglova blir publisert på søkerlisten selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Hvis det skjer, vil du bli varslet om det før publiseringen.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:          4. desember 2023

Ref:                        23/07939

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 624 500 - 895 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/07939
Kontakt
 • Anne Bjørtuft, 45022622
 • Yngve Foss, 98223574
Publisert 20.11.2023
Søknadsfrist 04.12.2023

Tilbake til ledige stillinger