Fakultet for helsevitenskap (HV), Fakultet for helsevitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Vil du bidra med din faglige tyngde innen virksomhetsstyring og ledelse ved OsloMets helsevitenskapelige fakultet?
 

Vi søker en samlende, tydelig og engasjert fakultetsdirektør som kan bidra til at fakultetet oppnår sine mål. Stillingen er fast og er ledig fra 01.02.2024.

Fakultetet for helsevitenskap er det største fakultetet ved OsloMet og vi utdanner kandidater innen de fleste helseprofesjoner. Våre ansatte driver helseforskning av høy kvalitet i samarbeid med helsetjenestene, og vi er opptatt av å være relevante for samfunns- og arbeidsliv. 

Fakultetet har gjennomgått en betydelig utvikling og endring av utdanningsprogrammene de siste årene, og har en stadig økende forskningsaktivitet. 

Fakultetsdirektøren inngår i fakultetets ledergruppe som skal bidra til at OsloMet «utvikler kunnskap som løser samfunnets utfordringer». Fakultetets ledergruppe består av dekanatet og fire instituttledere. I tiden fremover skal fakultetet jobbe for å utvikle fremragende miljøer innen forskning og utdanning, øke ekstern finansiering og fremme tjenesteinnovasjon, digitalisering, etter- og videreutdanning og helseteknologi. Videre er det fokus på utviklingen av de faglige aktivitetene og samarbeid i Romeriksregionen. Fakultetet har fått reduserte tildelinger og iverksetter tiltak for å komme i økonomisk balanse i langtidsperioden. En viktig oppgave for fakultetsdirektør de neste årene blir å videreføre arbeidet med god økonomistyringskultur, i tett samarbeid med ledere og ansatte.

 

Ansvars- og arbeidsområde

Som fakultetsdirektør er du leder av fakultetsadministrasjonens samlede virksomhet og har ansvar for videreutvikling av de administrative tjenestene på fakultetet knyttet til økonomi, HR og organisasjonsutvikling, studieadministrative og forskningsadministrative oppgaver, oppdragsvirksomhet og kommunikasjon. 

Fakultetsadministrasjonen er delt inn i fire seksjoner i tillegg til en stab; økonomi, HR, FOU, og studieadministrasjon og internasjonalisering. Disse leverer tjenester på tvers av fakultetet og til alle instituttene. Tverradministrativ samhandling og koordinering er viktig for å bidra til å oppnå OsloMets og fakultetets mål.  Fakultetsdirektør jobber også tett sammen med administrative ledere i fellesadministrasjonen sentralt og på de øvrige enhetene, for en helhetlig utvikling av de administrative tjenestene på OsloMet. 

Fakultetsdirektøren har personalansvar for fakultetets stab og administrasjonens seksjonssjefer.
Fakultetsdirektøren rapporterer til dekan.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • lede videreutviklingen av fakultetets administrasjon med fokus på effektive administrative og økonomiske tjenester, prosesser og systemer
 • lede koordineringen av det administrative arbeidet ved fakultetet opp mot den faglige virksomheten
 • bidra til utvikling og gjennomføring av fakultetets strategi, virksomhetsutvikling og ressursstyring
 • sikre koordinering og best mulig arbeidsdeling mellom administrasjon, vitenskapelige ansatte og fakultetets ledere
 • koordinere fakultetets arbeid i campusutvikling
 • bidra til god samhandling internt på fakultetet og med universitetets øvrige enheter
 • bidra til godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima for fakultetsadministrasjonen
 • samarbeide tett med dekanatet

 

Vi søker deg som har 

 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • relevant ledererfaring med gode resultater fra komplekse kunnskapsorganisasjoner/større institusjoner, fortrinnsvis utdannings-/og/eller forskningsvirksomhet
 • faglig tyngde innen virksomhets- og økonomistyring
 • erfaring med organisasjonsutvikling
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

 

Det er en fordel at du har

 • god kjennskap til statlig avtale- og regelverk
 • erfaring med endringsledelse
 • formell lederkompetanse
 • saksbehandlererfaring

 

Av personlige egenskaper, vektlegger vi at du 

 • kan utøve tydelig, målrettet og strategisk ledelse
 • har erfaring med å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • kan styrke OsloMets og fakultetets omdømme
 • har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • er strukturert, selvstendig og resultatorientert
 • kan lede endrings- og omstillingsprosesser 

Komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet ved fakultetet vil også bli tillagt vekt. 

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • utfordrende og varierte lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø med høyt motiverte medarbeidere på en arbeidsplass i utvikling
 • nettverksbygging og utviklingsmuligheter for ledere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1060 Avdelingsdirektør. Lønnstrinn 82-86, det vil si kroner 919 200-1 025 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Sammen med din søknad må du laste opp følgende dokumenter:

 • CV
 • alle sider av vitnemål
 • attester
 • gjerne tre referanser

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
Dekan Gro Jamtvedt, telefon +47 67 23 60 09 / +47 975 18 144, e-post: gro.jamtvedt@oslomet.no

Søknadsfrist: 12. desember 2023

Ref.: 23/08036

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn 919 200-1 025 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/08036
Publisert 17.11.2023
Søknadsfrist 12.12.2023

Tilbake til ledige stillinger