Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ved Senter for profesjonsforskning (SPS) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen samfunnsvitenskap som forventes å spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen av kvantitativt orientert forskning ved senteret.

Senteret har i dag fire forskningsgrupper:

 • Karriere, ulikhet og rekruttering
 • Ekspertise, politikk og etikk
 • Profesjonskunnskap og kvalifisering
 • Profesjonell praksis og interaksjon

Den første av disse gruppene domineres av kvantitativt orientert forskning med bruk av registerdata. De andre gruppene bruker også i økende grad kvantitative metoder. 

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er blant annet ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. Teoretisk og metodisk er senteret preget av mangfold. Den som blir ansatt vil arbeide i et tverrfaglig miljø der forskere og stipendiater har bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, blant annet med registerdata fra SSB.

Vi søker en ambisiøs kandidat som vil styrke vår forskning og undervisning og bidra til utvikling av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter av høy kvalitet. Det forventes at den som blir ansatt i stillingen har svært høy kompetanse innen kvantitative forskningsmetoder og kan undervise og veilede på ph.d.-nivå innen feltet. I tillegg kreves det kompetanse innen ett eller flere av senterets etablerte forskningsområder.

Les mer om Senter for profesjonsforskning.

Les mer om våre forskergrupper.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide og lede forskningsprosjekter på høyt internasjonalt nivå
 • særlig ansvar for senterets kompetanseutvikling i kvantitative metoder, herunder ph.d.-kurs
 • veilede stipendiater
 • formidle forskning til relevante miljøer og den bredere offentligheten
 • delta i undervisningsoppgaver
 • videreutvikle arbeidet med senterets registerdatabase
 • delta aktivt i senterets tverrfaglige forskningsmiljø
 • administrative verv og oppgaver
 • bidra til strategisk utvikling av Senter for profesjonsforskning

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller tilsvarende kompetanse i relevante fagdisipliner, som f.eks. sosiologi, statsvitenskap, økonomi eller psykologi
 • kompetanse på svært høyt nivå i kvantitative forskningsmetoder, herunder erfaring med undervisning og veiledning
 • publikasjoner med relevans for profesjonsstudier eller et av SPS’ forskningsområder.
 • faglige og pedagogiske formidlingskvalifikasjoner, evne til å veilede ph.d.-stipendiater
 • evne til prosjektakkvisisjon og til å utvikle og lede forskningsprosjekter
 • evne til samarbeid, miljø- og nettverksbygging

Søkere må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse etter OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelige kunnskaper i et skandinavisk språk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • vitenskapelig produksjon, med særlig vekt på publikasjoner fra de siste seks årene (lovbestemte permisjoner ikke medregnet). Det vil bli lagt større vekt på kvalitet og relevans enn på mengden publikasjoner.
 • evne til og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • evne til og erfaring med å etablere og lede prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for fremtidig forskning og for å bidra i senterets fagutvikling erfaring med undervisning og veiledning, fortrinnsvis på master- og ph.d.-nivå
 • gode pedagogiske evner
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • kunne tilrettelegge for tverrfaglig og nyskapende forskning
 • vise initiativ og fleksibilitet
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å motivere og inspirere studenter og kolleger
 • kunne lede og arbeide selvstendig

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mye rom for forskning i stillingen og deltakelse i et sterkt tverrfaglig forskningsmiljø
 • medlemskap i en aktiv forskningsgruppe, og felles faglige seminarer
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • lokalisering i sentrum av Oslo med et rikt og variert kulturtilbud

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk for førsteamanuensis i kode 1011, ltr. 63-74 (615 700–745 000 pr. år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Søknader som tilfredsstiller kravene i utlysningen, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrevet, som bør inkludere en beskrivelse av hvordan din forskning og annen erfaring er relevant for stillingen
 • CV, alle sider av vitnemål, og eventuelle attester
 • en fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 6 vitenskapelige arbeider (legg gjerne også med en oversikt over disse)
 • utdanningsfaglig portefølje inkludert profileringsdokument, jf. Retningslinjer – Utdanningsfaglig kompetanse

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved et eventuelt intervju må du oppgi minst to referanser.

Du må laste opp alle etterspurte dokumenter for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Alle søknadene gjennomgås før de sendes til sakkyndig komite. Søknader som er ufullstendige eller ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene, blir ikke sendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk ved å klikke på søknadsknappen.

Søknadsfrist 31/12-23

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 2024
Lønn 615 700–745 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06715
Kontakt
 • Beate Elvebakk, 41784106
 • Håvard Helland, 67235358
Publisert 09.11.2023
Søknadsfrist 31.12.2023

Tilbake til ledige stillinger