Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig 4-årig åremålsstilling som nestleder for perioden 01.01.2024-31.12.2027, med mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to ganger fire år. Nestleder vil inngå i instituttledergruppen. Instituttet er organisert i fem faggrupper med hver sin faggruppeleder. Nestleder rapporterer til instituttleder og har ikke personalansvar.  

Institutt for sosialfag er Norges største sosialfaglige institutt, lokalisert sentralt i Oslo, med rundt 90 medarbeidere og ca 1500 studenter. Institutt for sosialfag tilbyr utdanning og forskning innen sosialt arbeid, barnevern, helse- og sosialpolitikk og familiebehandling, og har studieretning i sosialt arbeid og sosialpolitikk på fakultetets doktorgradsprogram i samfunnsvitenskap.

Ansvarsområde 

Nestleder skal være instituttleders nærmeste rådgiver og samarbeidspartner for hele porteføljen av oppgaver ved instituttet. Nestleder skal ha et særlig ansvar for å følge opp instituttets utdanningsportefølje. Nestleders ansvar defineres etter delegasjon fra instituttleder. Det ligger noe tid til egen undervisning og forskning i stillingen. 

Arbeidsoppgaver:

 • strategisk utvikling av utdanningsporteføljen ved instituttet, i samarbeid med resten av ledergruppa og fagmiljøene
 • å bidra til helhet og kvalitet i studieprogrammene i samarbeid med faggruppelederne, programkoordinatorer og fagmiljøene
 • ved behov bistå faggruppeledere i saker som gjelder utdanning
 • instituttovergripende arbeid med utdanningskvalitet og initiering av kompetansehevende tiltak for ansatte
 • overordnede vurderinger og innspill til instituttets behov for rekruttering og kompetanse, på tvers av faggruppene
 • samarbeide med faggruppelederne om bemanning av studieprogrammene
 • sikre at instituttet har god oppfølging av skikkethetssaker

Kvalifikasjoner og vilkår 

Du må ha:

 • doktorgrad eller tilsvarende
 • førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid
 • dokumentert kunnskap om og god forståelse for utdanningsledelse.
 • god forståelse for økonomistyring og ressursutnyttelse
 • faglig styrke innen relevant fagområde/ sosialfag
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk

Det vil bli vektlagt at du har:

 • evne til strategisk ledelse
 • evne til endring og omstilling
 • ledererfaring fra undervisningsvirksomhet
 • en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • evne til å være tilstedeværende i møte med andre
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner intern og eksternt
 • evne til å være en synlig og dyktig kommunikator

Vi kan tilby deg:

 • å delta i ledelsen og utviklingen av et institutt i vekst og endring
 • et inspirerende og sterkt fagmiljø
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et annet skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen».

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: torevo@oslomet.no

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1473, ltr 73-78. Lønn kr. 732 300-821 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Instituttleder Anne Britt Djuve, telefon +47 67 23 73 39

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. januar 2024
Lønn 732 300-821 100
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/07714
Kontakt
 • Anne Britt Djuve, 67237339
Publisert 31.10.2023
Søknadsfrist 20.11.2023

Tilbake til ledige stillinger