Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk, etter- og videreutdanninger og har betydelig oppdragsvirksomhet.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet Institutt for Yrkesfaglærerutdanning (YLU). Les mer om instituttet her.

 

Arbeidsområde

Stipendiatstillingene finansieres som 100 % stilling i tre år med 100% forskningstid, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Avhengig av søkerens kompetanse og instituttets behov, vil det i tillegg bli vurdert om det kan legges til inntil 12 måneder med undervisnings og faglig administrative oppgaver. Få fram i søknaden om en utvidelse av tid er ønskelig for deg slik at stipendiatperioden blir å fire år med 75% forskning og 25% undervisningsrelatert arbeid. Stillingen er ledig fra 01.09.2024.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Du kan selv velge tema for prosjektet, og hvilken forskergruppe du ønsker at prosjektet ditt skal tilknyttes. Instituttet har 5 forskergrupper:

 • Fag- og yrkesopplæring i kontinuerlig endring
 • Livslang læring
 • Samarbeid skole – arbeidsliv
 • Teknologi i arbeid og læring
 • Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv

Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppene og pågående forskningsprosjekt. 

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. For mer informasjon om opptaksregler til doktorgradsprogrammet les her: https://www.oslomet.no/studier/lui/phd-lui/utdanningsvitenskap-phd
 • Det stilles normalt krav om bokstavkarakter B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag. https://www.oslomet.no/studier/lui/phd-lui/utdanningsvitenskap-phd

 

Øvrige kvalifikasjonskrav beskrives her.

 • Opptak til doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. 
 • Den som ansettes må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper på et skandinavisk språk og engelsk. 
 • Kunnskap om det norske systemet for fag- og yrkesopplæring.

 

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse.

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensial
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre eller fire år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner 
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse 
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

 

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

 

Vi tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Ina A. P. Issa, +47 67 23 83 30 / +47 99 10 06 79 (studieleder)
 • Anna Hagen Tønder, +47 67 23 75 95 / +47 99 69 86 44 (instituttleder)

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 532 200 kr.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”

 

Sakkyndig komite:

Søknadene vil først gjennomgås og rangeres av en silekomité. Utvalgte søknader vil tas videre til vurdering i en sakkyndig komité. Den sakkyndige vurderingen vil avgjøre hvem som innkalles på intervju.

Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • Søknad
 • CV
 • kopier av vitnemål.
 • masteroppgaven/hovedfagsoppgaven på et skandinavisk språk eller engelsk. Er oppgaven på et annet språk må du laste opp masteroppgaven sammen med et sammendrag av oppgaven på engelsk
 • Utdanning som er tatt utenfor Norge må være godkjent av NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). Kopi av søknad til NOKUT eller svarbrev fra NOKUT må vedlegges stillingssøknaden. Mer info om søknadsprosessen: https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/soknader--utdanning-fra-utlandet/
 • attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk)
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt e-post: krima@oslomet.no

 

Søknadsfrist:    14. januar 2024

Ref:                  23/07366

 

 

 

 

 

 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.09.2024
Lønn 532 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 23/07366
Kontakt
 • Ina Aurelia Issa, 99100679
 • Anna Hagen Tønder, 99698644
Publisert 24.10.2023
Søknadsfrist 06.02.2024

Tilbake til ledige stillinger