Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Spesialsykepleiefeltet er i sterk utvikling – Vil du lede et proaktivt kollegium og påvirke veien videre innen forskning og utdanning?

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid søker avdelingsleder for fagområdet akutt og kritisk syke. (Som følge av pågående organisasjonsendringer ved instituttet kan det skje endringer i fagområdet). Avdeling for akutt og kritisk syke har et fagområde i sterk utvikling og vekst og består av om lag 35 ansatte, 8 stipendiater og 350 studenter. Fagmiljøet driver undervisning og forskning av høy kvalitet og har for tiden ansvar for master i akuttsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie (AABIO), samt tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon. Fagområdet er prioritert ved instituttet og vi har som mål å bli nasjonalt ledende innen forskning og undervisning på dette feltet.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1. januar 2024. Det åpnes for at inntil 20% av stillingen kan benyttes til forskning og/eller utviklingsarbeid.

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning som skaper gode betingelser for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og fagmiljøer. Instituttet har fagmiljøer tilknyttet to studiesteder, Pilestredet og Kjeller, og noe reising må derfor påregnes. Fagområdet er plassert i Pilestredet. Instituttets bachelorutdanninger er i gang med å implementere nye programplaner og masterporteføljen ved instituttet er også nylig revidert og under implementering. Det gjelder bl.a. master i spesialsykepleie. 

Universitetet har en klar satsing på forskning og fakultetet har forskningsgrupper på en rekke felt. Instituttet har landets største utdannings – og forskningsmiljø innen sykepleie, og det er etablert flere forskningsgrupper, inklusive forskningsgruppe innen fagområdet Akutt/ kritisk syke og skadde. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

 

Ansvarsområde

Som avdelingsleder har du faglig og administrativt ansvar for fagområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal – og økonomistyring. Avdelingsleder vil samarbeide med avdelingslederne for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser. Avdelingsleder skal videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Avdelingsleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for avdelingsleder (stillingskode studieleder) er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Den resterende delen av stillingen vil benyttes til undervisning, veiledning og/eller FoU-arbeid etter avtale med instituttleder.

 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant spesialsykepleieutdanning innenfor et av fagområdene AABIO
 • relevant forskerkompetanse, fortrinnsvis på førsteamanuensisnivå eller i sluttfasen av ph.d.-løp
 • erfaring og god forståelse av spesialisthelsetjenesten, fagområdet akutt og kritisk syke og helsetjenesten generelt
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og/eller forskningsvirksomhet
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • pedagogisk kompetanse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Vi oppfordrer også søkere som nærmer seg førstekompetanse til å søke, og på bakgrunn av en helhetsvurdering av kompetanseprofil ut fra krav, ønsket kompetanse og personlige egenskaper kan også søkere som pr. nå er på førstelektor-/universitetslektornivå bli tatt i betraktning.

Personlig egnethet og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

 

Det er en fordel at du har

 • formell lederkompetanse
 • relevant erfaring fra klinisk arbeid
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • interesse for- og erfaring med å utvikle et mangfoldig arbeidsmiljø
 • internasjonal erfaring

 

Vi ønsker deg som

 • har vilje og evne til å bidra til helhetlig strategisk ledelse som en del av instituttets ledergruppe
 • er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • har en tydelig og resultatorientert lederstil med god gjennomføringsevne
 • kan identifisere deg med verdiene til OsloMet; lærende, nyskapende og mangfoldige
 • har evne til å samarbeide og bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt
 • vilje og evne til å arbeide for å virkeliggjøre OsloMets ambisjoner om å fremme mangfold blant ansatte og studenter

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • lederutviklingsprogram med mentorordning
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1473 studieleder, ltr. 76-82, det vil si kr. 777 900 - 919 200. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne tre referanser med kontaktinformasjon (overordnet, sideordnet og underordnet)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Marit Kirkevold, tlf.: 67 23 58 59, epost: maritkir@oslomet.no
 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf.: 67 23 60 09, epost: groj@oslomet.no

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søknadsfrist: 1. oktober 2023

Ref: 23/06343

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. januar 2024
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06343
Kontakt
 • Marit Kirkevold, 67235859
Publisert 11.09.2023
Søknadsfrist 01.10.2023

Tilbake til ledige stillinger