Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Er du klar for varierte arbeidsoppgaver innenfor et spennende naturvitenskapelig fagfelt?

OsloMet, Fakultet for helsevitenskap søker en engasjert person med et sterkt ønske om å bidra til styrking og utvikling av anatomi- og fysiologifaget på tvers av våre helsefaglige profesjonsutdanninger.

Det lyses ut en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor, stillingen vil være tilknyttet to institutter; Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) og Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT). Stillingen fordeles likt mellom instituttene og personalansvaret vil ligge hos førstnevnte institutt (SHA) og til avdeling for Prehospitalt Arbeid. Stillingen er ledig omgående.

Vi ønsker deg som trives med å jobbe i faglige team, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser og utvikle pedagogiske metoder for de naturvitenskaplige basalfagene.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på Helsevitenskapelig fakultet med mange forskningsgrupper. Som førsteamanuensis/førstelektor tilbys du 35% forskningstid første tre år, etter dette er forskningstiden resultatbasert. Avsatt tid til forskning gir en unik mulighet til å utvikle fag og forskningsfeltet i krysningspunktet mellom basalfag, utdanning og de respektive profesjonsutdanningenes behov eksempelvis innen prehospital akuttmedisin, sykepleie eller fysioterapi.

Les mer om våre forskningsgrupper her.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • ansvar for emner innen anatomi og fysiologi. Inkludert å videreutvikle, planlegge,
  gjennomføre og evaluere utvalgte emner i de respektive studieprogram
 • FoU-aktivitet, inkludert søknadsskriving, formidling og implementering
 • sensur og utvikling av vurderingsformer
 • undervise og veilede studenter i kliniske studier og ved simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten)
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og fakultetets utdanninger
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
  sammen med kolleger i fagmiljøene
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis kreves relevant helsefaglig doktorgrad innenfor fagfeltet anatomi/fysiologi.

For førstelektor kreves relevant helsefaglig embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og
dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer
arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved
  ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne
  kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk
  (UHPED) som dekker dette kravet.

For begge stillingskategorier stilles det krav om:

 • relevant erfaring fra utvikling, planlegging, gjennomføring og evaluering av fagemner ved Høgskole eller Universitet
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på

 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet innen det naturvitenskapelige feltet
 • godt faglig nettverk innen det naturvitenskapelige feltet
 • personlig egnethet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • er tydelig, strukturert og fleksibel
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.
Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV og en oversikt over vitenskapelige arbeider
 • attester og alle sider av vitnemål
 • vitenskapelige arbeider som komiteen skal vurdere og en liste over disse. Du kan legge ved
  inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling. Arbeidene skal enten legges ved
  eller lenkes til i listen.

For førsteamanuensis:

 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

For førstelektor:

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller
  undervisning og veiledning.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være
på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Seksjon HR v/ Malin Larsen,
malinla@oslomet.no 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som
regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge
anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø ved tre av Norges mest
  attraktive utdanninger
 • lån- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011
førsteamanuensis eller 1198 førstelektor, lønnstrinn 63-74, det vil si kroner 615 700 – 745 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Trine Jørgensen, telefon 91758844

 

Søknadsfrist: 26. juni 2023
Ref: 23/03388

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kr. 615 700 – 745 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/03388
Kontakt
 • Trine Jørgensen, 91758844
Publisert 05.06.2023
Søknadsfrist 26.06.2023

Tilbake til ledige stillinger