Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (STU), har ledig fast stilling som førstekonsulent i kontor 4. Ønsket tiltredelse er snarest mulig. Ved intern ansettelse kan det bli ledig et vikariat.

 

Kontoret hvor stillingen er tilknyttet, utfører oppgaver på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har ansvar for drift og utvikling av autorisasjonsprøven i tolking, Tospråktesten og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO). Personer som har gjennomført et eller flere av disse kvalifiseringstilbudene for tolker, kan bli oppført i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no). Kontorets kjerneoppgaver er språktesting og testutvikling, kursing av tolker og opplæring av tospråklige medarbeidere, samt informasjons- og kommunikasjonsarbeid rundt OsloMets kvalifiseringstilbud for tolker.

 

Kontoret har 8 engasjerte medarbeidere og for tiden flere nye og spennende utviklingsoppgaver på gang, herunder digitalisering og innføring av et nytt administrasjonssystem. Kontoret er en del av OsloMets fagmiljø på tolking og samarbeider med Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning om utvikling av kvalifiseringstilbud for tale- og tegnspråktolker. Vi samarbeider også tett med Samisk Høgskole med å bygge opp et test- og tolkefaglig miljø der. I et fagfelt i stor utvikling ser vi nå etter en medarbeider som kan gå inn i kontorets administrative oppgaver og være en støtte i den daglige driften. For rette person vil det være gode muligheter for å delta også i kontorets faglige oppgaver.

 

Arbeidssted er OsloMets campus i Oslo sentrum.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • for- og etterarbeid tilknyttet kontorets test- og kursvirksomhet
 • saksbehandling og forberede klagesaker til klagenemnda
 • kommunikasjon- og informasjonsarbeid, herunder løpende kontakt med kandidater, svare på henvendelser, utarbeide informasjon
 • teknisk ansvarlig under prøveavvikling
 • kursvert og prøveleder på både oppmøte- og digitale arenaer
 • administrativ støtte i kontorets pågående prosjekter
 • videreutvikling og forenkling av rutiner
 • enkelte språkrelaterte oppgaver, som oppfølging av testbatteri og oversettelser og enkelte andre oppgaver tilknyttet testsituasjonen


Oppgavene vil variere over tid, og du må være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor kontorets ansvarsområde. Noe reising og arbeid i helger vil også kunne forekomme.


Vi søker deg som har

 • høyere utdanning på universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.
 • svært gode organisatoriske evner og logisk sans
 • dokumentert erfaring med administrasjon og systemarbeid
 • svært god IKT-kompetanse og forståelse
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 

Vi ønsker deg som

 • er rask, selvstendig, strukturert med høy gjennomføringsevne
 • kan koordinere og se sammenhenger
 • er fleksibel og serviceinnstilt
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • tar initiativ, er løsningsorientert og praktisk anlagt
 • liker nye utfordringer
 • har erfaring fra UH-sektoren


Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.Vi kan tilby deg

 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i rask og spennende utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kontorsjef Mona Myran 920 47 675


Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 45 - 54, dvs. kroner 466 600-532 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn lønnstrinn 45 - 54, kroner 466 600-532 200 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/03227
Kontakt
 • Cecilie Rønning Voster, 67238927
 • Anne Brændshøi, 67237328
Publisert 22.05.2023
Søknadsfrist 07.06.2023

Tilbake til ledige stillinger