Fakultet for helsevitenskap (HV), Fakultet for helsevitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Ønsker du å bidra til at studenter blir nysgjerrige på kritisk tenking og lærer hvordan man kritisk vurderer helsepåstander i media? 

Fakultet for helsevitenskap igangsatte i 2018 et tverrfaglig prosjekt med navnet ¨Bak overskriftene¨. Målet med prosjektet er å hjelpe studenter med å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander i media. ¨Bak overskriftene¨ har til hensikt å styrke kritisk tenkning hos studenter som står på trappene til å bli viktige samfunnsaktører, men omfatter også befolkningsrettede aktiviteter. Prosjektet skal videreutvikles gjennom et strategisk utviklingsprosjekt som løper fra 2022-2025. Stillingen har en varighet på 2 år og ønsket tiltredelse er 1. august 2023. Arbeidsoppgavene inkluderer koordinering av prosjektet og arbeidsoppgavene vil for en periode høsten 2023 inkludere prosjektledelse. 

Litt om prosjektet ¨Bak overskriftene¨: 

Vi eksponeres for en overflod av informasjon om blant annet helse gjennom mediene – og det kan være utfordrende å vite hva man kan stole på. Med ¨Bak overskriftene¨ ønsker vi å introdusere og vekke nysgjerrighet for hvordan man kan kjenne igjen og skille mellom troverdige og mindre troverdige påstander. En overordnet målsetning er å utvikle et solid konsept til undervisning i kritisk tenkning med forankring på tvers av universitets fakulteter. Å oppøve studenter i kritisk tenkning er en av kjerneoppgavene i UH-sektoren. Denne oppgaven er ikke ny, men informasjonslandskapet har endret seg med internett, sosiale medier, smarttelefoner og kunstig intelligens. Relevansen av prosjektet har dermed økt samtidig som viktigheten av å ta velinformerte valg har økt. Både ansatte og studenter vil involveres i utviklingen av prosjektet. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • koordinering av prosjektet. I perioden 1. august 2023 til medio november vil prosjektledelse være en del av arbeidsoppgavene.  
 • forskningsformidling
 • utvikling av pedagogisk innhold til digital undervisning
 • nettverksarbeid internt og eksternt
 • utarbeidelse av forskningssøknader
 • rekruttering av studentassistenter
 • andre oppgaver innenfor prosjektets faglige og administrative oppgaver må påregnes 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant mastergrad innen helse- eller sosialfag, samfunnsfag eller annet relevant fagfelt 
 • god kompetanse på forskningsmetodikk brukt innen helse- og velferdsfag og metoder for kunnskapsoppsummering 
 • engasjement for undervisnings- og forskningsfeltet kritisk tekning og kunnskapsbasert praksis
 • god digital kompetanse
 • god muntlig formidlingsevne i et skandinavisk språk og i engelsk. Søkere må beherske norsk og engelsk skriftlig. 

Vilkår

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Relevant praktisk pedagogisk kompetanse er en fordel. Søkere som ved ansettelse ikke har pedagogisk basiskompetanse, oppfordres til å skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 


Det er en fordel at du har: 

 • erfaring med utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringer om effekt av tiltak 
 • erfaring med digitale læringsplattformer
 • erfaring med koordinering/logistikk
 • erfaring med forskningsformidling 
 • erfaring med prosjektledelse
 • erfaring med forsking på kritisk tenkning i møte med helsepåstander og informerte helsebeslutninger 

Ønskede personlige egenskaper: 

 • god kommunikasjonsevne og interesse for forskningsformidling 
 • har gode samarbeidsevner og er god på nettverksbygging 
 • har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide målrettet 
 • innovativ og med høy grad av gjennomføringsevne

Personlig egnethet tillegges stor vekt 

Søknadsprosess: 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter du ikke får lastet opp, ta kontakt med Emma Simensen på e-post emma.simensen@oslomet.no. 

Vi tilbyr: 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldige studentgrupper
 • pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse gode velferdsordninger og et variert tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk stillingskode universitetslektor ltr. 51-66, dvs. kr. 478 300 – 615 000,- pr. år. 

Andre opplysninger: 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • prodekan for utdanning og prosjekteier Kåre Rønn Richardsen, kare-ronn.richardsen@oslomet.no, tlf: 67 23 66 26
 • for administrative spørsmål: HR-rådgiver Emma Simensen, emma.simensen@oslomet.no 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 11. april 2023

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. august 2023
Lønn Kr. 478 300 - 615 000 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01872
Kontakt
 • Kåre Rønn Richardsen, 67236626
 • Emma Simensen, 67235199
Publisert 16.03.2023
Søknadsfrist 11.04.2023

Tilbake til ledige stillinger