Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Til å lede Institutt for bygg- og energiteknikk (BE) søker vi en fremtidsorientert instituttleder med sterk motivasjon og god forståelse av ledelse i akademia. Som instituttleder er du instituttets daglige leder, med ansvar for å påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk og det overordnede nivås beslutninger, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Vi ser etter en drivende og samlende lederprofil som kan videreutvikle instituttet sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere.

Stillingen er en åremålsstilling med tiltredelse 01.08.2023. åremålet er på 4 år med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger for til sammen 12 år. Du vil rapportere til dekan og inngå i dekanens ledergruppe.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet gjennom god ledelse og med fokus på kjerneoppgavene, i tråd med OsloMets og fakultetets strategi og verdier
 • sørge for nytenkning og videreutvikling av utdanningstilbudet, herunder tverrfaglig samarbeid med andre fagområder på fakultetet
 • tilrettelegge for gjennomføring av instituttets kjerneoppgaver; undervisning, FoU, formidling og innovasjon, i samsvar med strategier og vedtak truffet av styringsorganer og overordnet ledelse
 • delta aktivt i fakultetets arbeid med internasjonalisering og digitalisering
 • legge til rette for samarbeid med aktuelle eksterne aktører gjennom eksternfinansierte prosjektet basert på instituttets overordnede profil
 • fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • ha personalansvar for instituttets ansatte
 • utøve ledelse, inkl.  personalledelse, i kunnskapsorganisasjoner
 • bidra til videreutvikling av en positiv organisasjonskultur og et helsefremmende arbeidsmiljø
 • organisere instituttet på en effektiv og hensiktsmessig måte for god samhandling med fakultetsadministrasjonen

Arbeidsoppgaver er beskrevet i stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning på førstestillingsnivå innenfor et av instituttets fagområder
 • erfaring med, og god forståelse for, endringsledelse, personalledelse og økonomistyring
 • ledererfaring fra relevant virksomhet innenfor instituttets fagfelt, fortrinnsvis fra universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner eller andre kunnskapsorganisasjoner og/eller forskningsvirksomhet
 • god kjennskap til gjeldende regelverk knyttet til teknologi og internasjonal samhandling
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • erfaring fra forskning og undervisning er ønskelig
 • kan vise til dokumenterbart og vellykket samarbeid med næringsliv og industri er ønskelig

Kravet om førstekompetanse kan unntaksvis fravikes for kandidater med omfattende og særlig relevant realkompetanse for stillingen.

 Vi ønsker en instituttleder som

 • har en motiverende og inkluderende lederstil preget av medvirkning, dialog og samarbeid
 • er fremtids- og utviklingsorientert, med evne til å se muligheter og sette retning for instituttet målrettet og resultatorientert, med evne til å foreta prioriteringer og fatte og gjennomføre beslutninger
 • er ryddig og strukturert, med utstrakt evne til kortsiktig og langsiktig planlegging

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • utfordrende og varierte lederoppgaver
 • et aktivt og internasjonalt arbeidsmiljø med høyt motiverte medarbeidere på et institutt i en rivende utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste inn cv, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Dekan Carl Christian Thodesen, tlf 454 88 252
 • Fakultetsdirektør Målfrid Hoaas, tlf 915 81 132

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorrådgiver Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 eller researchleder Maria Loftheim +047 482 57 231 i JeffersonWells.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1475 instituttleder. Lønn kroner 790 000 – 935 300 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.8.2023
Lønn I henhold til statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00682
Kontakt
 • Carl Ch. Thodesen, 45488252
 • Målfrid Hoaas, 91581132
Publisert 07.02.2023
Søknadsfrist 19.03.2023

Tilbake til ledige stillinger