Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det en ledig 100 % åremålsstilling for fire (4) år som instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), med tiltredelse fra 01.08.23.

Les mer om fakultetet og instituttet her, eller les mer om Fakultetet og Instituttet ved å gå inn på OsloMets nettsider.

Fakultetet søker en samlende og strategisk leder som ser etter spennende muligheter og utfordringer. Instituttet har en sterk posisjon nasjonalt og betydelige ambisjoner innenfor et aktuelt utdanningspolitisk område. Den som ansettes, vil lede arbeidet med å løfte forsknings- og utdanningsmiljøet innenfor barnehagefeltet ytterligere.

Instituttleder har det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, formidling og kommunikasjon ved enheten. I tillegg er instituttleder pådriver for samarbeid med praksisfeltet, for kontakt med andre kompetansemiljøer og forvaltningsorganer og for fakultetets arbeid med bærekraft og internasjonalisering. Instituttleder har personalansvar for seks studieledere og ansvar for videreutvikling av egen ledergruppe. I stillingen ligger økonomi- og resultatansvar for enheten. Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan.

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse for instituttleder


Dine sentrale arbeidsoppgaver er:

 • lede og utvikle instituttet i tråd med OsloMets verdier
 • lede instituttets strategiske arbeid, samt utvikle og forankre strategier og handlingsplaner
 • ta aktivt del i fakultetets strategiske arbeid og samarbeid på tvers av enhetene
 • bidra til å fremme forskning, utdanning, formidling og kommunikasjon i samarbeid med de ansatte, praksisfelt og arbeidsliv
 • videreutvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter
 • representere arbeidsgiver, sikre god medbestemmelse og medvirkning
 • videreutvikle samarbeid og nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, barnehagefeltet og offentlige myndigheter


Som søker må du ha følgende kvalifikasjoner:

 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • minimum førstekompetanse i relevant fagområde
 • god kunnskap om barnehagefeltet
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk.


Som søker er det i tillegg ønskelig at du har:

 • erfaring med personalledelse
 • ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon
 • erfaring fra barnehagelærerutdanning
 • erfaring fra UH-sektoren
 • erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid knyttet til instituttets fagområder
 • kjennskap til økonomistyring, samt god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • gode evner til å delegere, samt til å motivere ledere og medarbeidere
 • digital kompetanse og erfaring

Stillingen krever høy arbeidskapasitet. Som instituttleder må du utøve god personal- og strategisk ledelse, være fremtidsrettet og se endringsmuligheter. Du har en tydelig, inkluderende og resultatorientert lederstil som fremmer godt arbeidsmiljø, samt gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter. Du er en god kommunikator i møte med medarbeidere og studenter og bidrar til å fremme instituttet i det offentlige ordskiftet.


Følgende vil også tillegges vekt:

 • motivasjon for stillingen
 • gjennomføringsevne
 • komplementær kompetanse til instituttets ledergruppe
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning og FoU-arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Vi kan tilby deg: 

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø 
 • inspirerende og sterke fagmiljøer 
 • mulighet til å prege fremtidens barnehagelærerutdanning 
 • deltagelse i lederutviklingsprogram 
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.


Andre opplysninger: 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Dekan, Roger André Federici, roafe@oslomet.no, mobil: 959 36 231
 • Fakultetsdirektør Jarle Traavik, jarlet@oslomet.no, mobil: 46412402 

Stillingen er en åremålsstilling med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger i til sammen 12 år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 instituttleder, ltr. 78-90, fra kr 790 100,- til kr 1 094 800,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippet i statsansatteloven (eller se lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem. 

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2023
Lønn ltr. 78-90, fra kr 790 100,- til kr 1 094 800,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/08832
Kontakt
 • Roger André Federici, roafe@oslomet.no, 95936 231
 • Jarle Traavik, jarlet@oslomet.no, 46412402
Publisert 18.01.2023
Søknadsfrist 07.02.2023

Tilbake til ledige stillinger