OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design. 

Fakultet for teknologi, kunst og design utgjør i dag et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. 

Til å lede Fakultet for teknologi, kunst og design søker universitetet OsloMet en dekan som har det overordnede og strategiske ansvar for fakultetets virksomhet. Stillingen rapporterer til rektor.

Dekanens oppgaver er blant annet

 • å lede og videreutvikle fakultetets samlede fagmiljø
 • å være ansvarlig for fakultetets økonomi og resultater
 • å bidra til profilering og utvikling av OsloMet som en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon
 • å bidra til at universitetets faglige virksomhet holder høy internasjonal kvalitet og at nyskapning og formidling gis høy prioritet
 • å lede fakultetsstyret
 • å delta i universitetets øverste ledergruppe

Vi søker deg som har

 • erfaring med ledelse på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • doktorgrad eller tilsvarende (førstekompetanse) som er relevant for fakultetets faglige aktivitet. Toppkompetanse (professor, dosent) er en fordel.
 • vesentlig erfaring fra universitets- og høyskolesektorens kjerneaktiviteter
 • dokumenterbare resultater med å bygge en kultur for utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet

Videre kreves det

 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring. Det må kunne vises til dokumenterbare resultater.
 • kompetanse i økonomi- og ressursforvaltning, samt lov og avtaleverk i offentlig sektor
 • kompetanse i internasjonale og nasjonale trender innen høyere utdanning og forskning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi ønsker en dekan som

 • har evne til å utøve god personal- og strategisk ledelse
 • har en motiverende, tydelig og inkluderende lederstil preget av samarbeid og medvirkning
 • har en resultatorientert lederstil, og som kan identifisere seg med OsloMets verdier; lærende, nyskapende, mangfoldig
 • fremmer godt arbeidsmiljø, har gode samarbeidsevner, relasjonelle ferdigheter og evner å delegere og motivere ledere og medarbeidere
 • har erfaring fra og kunnskap om medbestemmelse, samt relevante lover og avtaleverk
 • er en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor universitets medarbeidere og studenter

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • utfordrende og varierte lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig arbeidsmiljø med høyt motiverte medarbeidere på et fakultet i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • rektor Christen Krogh, telefon +47 67 23 69 25

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorrådgiver Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 eller researchleder Maria Loftheim +047 482 57 231 i JeffersonWells.

Full stillingsbeskrivelse finner du på ansatt.oslomet.no/stillingsbeskrivelser.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1474 dekan, lønn kroner 994 200 – 1 189 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:          30. januar 2023

Ref:                       22/08426Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. august 2023
Lønn kroner 994 200 – 1 189 400 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/08426
Kontakt
 • Christen Krogh, +4767236925
 • Gisle Roll Ludvigsen, +4793468168
Publisert 11.01.2023
Søknadsfrist 30.01.2023

Tilbake til ledige stillinger