Har du interesse for forskning på og med unge, og vil jobbe som vitenskapelig assistent hos oss? Vi har et toårig engasjement ledig! Søknadsfrist 13. februar.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere. Vi er lokalisert i Oslo ved Bislett.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra samfunnsfag og humanistiske fag som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi.

AFI har en økende oppdragsmengde og vi søker nå etter en vitenskapelig assistent.

Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste forskere i deres arbeid og bistå inn i forskningsprosjekter.

Stillingen er et 2 års engasjement.

Arbeidsoppgavene vil variere, men vil hovedsakelig være knyttet til å bistå med:

 • organisering av workshops og datainnsamling for og med ungdom
 • organisering av interne og eksterne seminarer og konferanser
 • tilrettelegging og systematisering av kvalitative studier og data
 • analyse av data
 • rapport- og artikkelproduksjon
 • administrasjon knyttet til AFIs prosjekter, herunder EU- og NFR-prosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • god på å dokumentere og systematisere pågående aktiviteter, som kan brukes i publikasjoner 
 • erfaring med forskningsformidling og forskningskommunikasjon

Ønskede egenskaper

Vi ser etter deg som er interessert i innovativ forskning på og med ungdom og unge voksne. Aktuelle tematikker er sosial inkludering, tilgang på arbeid, bolig og bærekraft, samt medvirkningsbasert forskning og innovasjon. Vi jobber eksperimentelt med forskningsmetoder innen disse fagområdene, og vi trenger deg som er komfortabel med å jobbe i felt (av og til på kveldstid) og med unge mennesker. Det er også viktig at du samarbeider godt, er fleksibel, løsningsorientert, internasjonalt orientert og bidrar til fremdrift i prosjekter, og det er en fordel om du også har erfaring med analyse av kvalitative data. I tillegg ser vi etter deg som har evne til å bruke vanlige dataverktøy i praktisk arbeid og liker å tilegne deg ny kunnskap om slike verktøy raskt. Det er en stor fordel med relevant erfaring innfor medvirkning med ungdom, innbyggerinvolvering og/eller ungdomsarbeid.

Vi tilbyr deg

 • verdifull erfaring med metode- og kunnskapsutvikling på felt der AFI er ledende
 • samarbeidserfaringer i tverrfaglige team
 • muligheter for innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • en stilling som kvalifiserer til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler
 • muligheter for bidrag i publisering av vitenskapelige artikler 
 • spennende og utfordrende oppgaver i et godt og mangfoldig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, vitnemål og relevante attester
 • masteroppgaven din

Du må søke via OsloMet sin rekrutteringsportal, og det er viktig at du laster opp alle dokumentene der. Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Christina Lindskog; licr@oslomet.no, mob. 98872442.

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. Samlet ansettelsestid kan ikke overstige to år.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Ingar Brattbakk, forsker, mobil 91601129
Bengt Andersen, seniorforsker/forskningsleder, mobil 99746839

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1020 Vitenskapelig assistent, i lønnsspenn NOK 406 900-471 300 per år i 100 % stilling, ved oppnådd mastergrad. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse.

Arbeidsforskningsinstituttet er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig, etter avtale
Lønn NOK 406 900 - 471 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00116
Kontakt
 • Ingar Brattbakk, 91601129
 • Bengt Andersen, 99746839
Publisert 23.01.2023
Søknadsfrist 13.02.2023

Tilbake til ledige stillinger