Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap, søker medarbeider til fast 100% stilling som Førsteamanuensis/Førstelektor/Universitetslektor. Stillingen vil inneholde 50% undervisnings- og forskningsoppgaver og 50% utdanningskoordinering.

Instituttet for atferdsvitenskap er et tverrfaglig, multidisiplinært fagmiljø og består av bachelorprogram i psykologi, bachelorprogram i vernepleie, masterprogram i atferdsvitenskap og Phd program i atferdsanalyse. I tillegg tilbyr Instituttet arbeidslivstilpasset etter- og videreutdanninger.

Undervisnings- og utdanningskoordineringsoppgavene vil i hovedsakelig være knyttet til bachelorprogrammene.

Les mer om Fakultet for helsevitenskap

Les mer om Institutt for atferdsvitenskap

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Undervisning/forskning
 • studentkontakt og veiledning
 • sensur og utvikling av vurderingsgrunnlag
 • rekruttering av studentassistenter
 • videreutvikling av utdanningsprogrammene på bakgrunn av studentevalueringer mm.
 • administrere instituttets bruk av eksterne sensorer
 • andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på førstenivå eller mastergrad i psykologi, atferdsvitenskap eller annen relevant master
 • erfaring med undervisning, undervisningsplanlegging, veiledning og sensurering
 • god digital kompetanse
 • erfaring med koordinering/logistikk
 • beherske norsk/skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Det søkes fortrinnsvis etter personer med kompetanse på førstenivå, men vi vil også oppfordre søkere med universitetslektorkompetanse til å søke.

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad eller tilsvarende, og utdanningsfaglig kompetanse.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For stilling som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis, samt et ønske om utvikling i akademia.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet
 • gode samarbeids evner
 • interesse for undervisning og ny teknologi
 • erfaring med studentaktive læringsformer
 • positiv til å prøve ut nye arbeids- og undervisningsformer

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Som søker som førsteamanuensis/førstelektor vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldige studentgrupper
 • pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse gode velferdsordninger og et variert tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor ltr. 60-74 kr. 553.500 – 714.000 pr. år/1009 universitetslektor ltr. 51-66 kr. 478.300 – 615.000 pr år.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • utdanningskoordinator Marte Haugen, tlf: +47 67236686, e-post: marte.haugen@oslomet.no
 • instituttleder Johannes Gjerstad, tlf: +47 408 57057, e-post: joh@oslomet.no
 • for spørsmål av administrativ karakter kontakt Hanne Christensen Eckholm, e-post: haeck@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:  31. januar 2023 

Ref:                 22/08877

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så raskt som mulig
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo/Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/08877
Kontakt
 • Johannes Gjerstad, +4740857057
Publisert 21.12.2022
Søknadsfrist 31.01.2023

Tilbake til ledige stillinger