Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved Fakultetet for Teknologi Kunst og Design (TKD). Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer i elektronikkingeniør, maskiningeniør og kjemiingeniør og to masterprogram-spesialiseringer i medisinsk teknologi og robotikk & kybernetikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet er i ferd med å utvikle et masterprogram innen mechanical engineering med forventet oppstart i august 2024. Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.

MEK har en ledig stilling som førsteamanuensis i mekatronikk. Stillingen innebærer undervisning i emner i et eller flere av MEK sine studieprogrammer og forskning i tråd med fakultetets FoU strategi

Vi ser etter en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. MEK er i ferd med å utvide sine aktiviteter innen mekatronikk, og kandidaten som ansettes vil, sammen med andre kolleger på MEK, være sentral i å forme vårt utdannings-program/spesialisering i mekatronikk. 

FoU-aktivitetene på institutt MEK er i sterk utvikling og vekst. Personen som ansettes forventes å ta et tydelig ansvar for å utvikle mekatronikk-området ved instituttet og fakultetet videre. Dette inkluderer å bygge samarbeid og nettverk internt og eksternt samt å bidra til kollegers prosjekter når ekspertise innen mekatronikk er nødvendig.  

Oppgaver og ansvar

 • Planlegge, utvikle og undervise emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
 • Initiere og drive forskning innen mekatronikk, samt tilrettelegge for finansiering og rekruttering av ph.d.-kandidater. 
 • Initiere og lede søknader om ekstern finansiering for forskning innen mekatronikk og relaterte felt. 
 • Aktivt bidra til utvikling av høy kvalitet i utdanning ved MEK og OsloMet som helhet. 
 • Formidle forskningsresultater for både et faglig og et bredere publikum. 
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Kvalifikasjoner

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er: 

 • Ph.d. i mekatronikk eller et relatert ingeniørfagområde som maskiningeniør, elektronikkingeniør, robotikk el. 
 • Akademisk fremragende og dokumentert forskningsarbeid av høy kvalitet innen mekatronikk anvendt i et område i tråd med TKDs FoU strategi. 
 • Erfaring i tverrfaglig forskning.  
 • Erfaring fra undervisning og veiledning. 
 • Erfaring med å samarbeide med, eller direkte erfaring fra, industrien.
 • Meget gode ferdigheter i engelsk. 

Ønsket erfaring

 • Erfaring med å initiere og administrere forskningsprosjekter. 
 • Erfaring med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU).
 • Erfaring med utvikling av studieprogrammer.

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. 

Kandidater som ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestiden må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Kriterier for ansettelse i akademiske stillinger beskrives i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Det legges også vekt på følgende ferdigheter, kompetanse og erfaring:

 • Ekspertise i minst et av følgende områder: praktisk robotikk, embedded systems, sensorer og aktuatorer, kinematikk, dynamikk, modellering og simulering. 
 • Pedagogisk utdanning og motivasjon for å videreutvikle ferdigheter innen undervisning, inkludert interesse for digitale og innovative pedagogiske verktøy og praksis.
 • Evne til å motivere og inspirere studenter og kolleger. 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Nysgjerrighet og en iver etter å utvikle seg som faglig leder. 
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, herunder tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å tenke nytt og innovativt. 
 • Erfaring med, og interesse for teknologioverføring, innovasjon og patenter.

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse oss arbeidsplassen om nødvendig.

Sakkyndig vurdering

En komité vil vurdere søkere. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen den endelige datoen for søknader: 

 • CV (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring)
 • fullstendig liste over publikasjoner
 • kopier av vitnemål (herunder formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti fulltekstvitenskapelige artikler, sendt sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som fremhever relevansen av hver artikkel til stillingens profil og en detaljert beskrivelse av søkerens bidrag til artikkelen
 • en tekst (opptil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen ("undervisningserklæring")
 • en tekst (opptil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen ("forskningsuttalelse"). Denne teksten bør inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeidspartnere
 • navn og kontaktinformasjon til minst tre referanser
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse. 

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte TKDs HR seksjon: HRTKD@oslomet.no.

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert. 

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger for ansatte
 • gratis norskkurs til ansatte
 • et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • arbeidssted i Oslo sentrum

OsloMets internasjonale karriereside gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo. 

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, , lønnstrinn 60-74, kr. 553 500 - 714 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse. 

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt. 

Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for avdelingen. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. 

Søknadsfrist:  5. februar 2023
Ref: 22/08086        

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/08486
Kontakt
 • Astrid Oust Janbu, +4791514326
Publisert 14.12.2022
Søknadsfrist 09.02.2023

Tilbake til ledige stillinger