Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Studentassistent ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier i emnet pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen 5-10 for studenter i tredje semester (M5GPE2100)

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Studentassistenten skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter og skal jobbe med:

 • Veilede studenter i hvordan skrive fagtekst (arbeidskrav) i 4 seminarøkter (2 timer) i PEL (M5GPE2100) på tredje studieår (5-10). To studentassistenter gjennomfører dette sammen.
 • Veilede studenter i hvordan gjennomføre muntlig eksamen i 4 seminarøkter (2 timer) i PEL(M5GPE2100) på tredje studieår (5-10). To studentassistenter gjennomfører dette sammen.

 Arbeidet er forventet å kreve 24 timer per måned i perioden 15.oktober til 15.desember.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må være en registrert student når du søker og i perioden stillingen varer
 • du har gode kommunikasjonsevner  
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy
 • du må ha gjennomført muntlig eksamen i pedagogikk (3.semester)
 • du må være samarbeidsorientert

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time)
 • opplæringspakke for studentassistenter ved OsloMet
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte
 • Trening i veilederrollen ved å være veileder for andre studenter
 • Noe veiledning fra faglærer i hvordan gi tilbakemelding til studenter på fagtekst
 • Noe veiledning i hvordan du kan forberede studenter til muntlig eksamen
 • Attest på at du har jobbet som studentassistent i lærerutdanningen

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, karakterutskrift og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Vi ønsker at to og to skal jobbe sammen som lærerassistenter. Skriv gjerne opp navnet på andre søkere du kunne tenke deg som samarbeidspartner. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

 • Rolf K. Baltzersen, tlf. 41 23 25 22, rolf.k.baltzersen@hiof.no robalt@oslomet.no

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: Søknadene vurderes fortløpende.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 15. oktober 2021
Lønn kr.174,62 per time
Antall ledige stillinger 4
Arbeidsomfang Deltid
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05138-19
Kontakt
 • Rolf K. Baltzersen, 41 23 25 22
Publisert 06.10.2021
Søknadsfrist 06.11.2021
Logg inn og søk stillingen

Tilbake til ledige stillinger