Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Stipendiaten vil arbeide ved Seksjon for helse- og velferdsforskning ved NOVA. Arbeidet inngår i arbeidspakke 5 i prosjektet CONSENT – Cosmopolitan turn and democratic sentiments. Prosjektbeskrivelse fås ved å kontakte enten asgeirer@oslomet.no eller mlskog@oslomet.no. Stillingen er en åremålsstilling over tre år. Den som tilsettes skal skrive en artikkelbasert phd-avhandling i løpet av stipendiatperioden. Stillingen forutsetter at stipendiaten tas opp ved et PhD-program ved OsloMet (hvilket program skal fremgå fra søknaden).

Arbeidsområde

PhD-stipendiaten skal studere barnevern i Norge og Romania på bakgrunn av CONSENT-prosjektet. PhD-stipendiaten vil inngå som en del av et større forskerteam bestående av forskere fra NOVA og NIBR ved OsloMet, fra Universitetet i Bergen og fra Babeș-Bolyai-universitetet i Cluj. Hensikten med forskningsprosjektet er å studere robustheten til barns kosmopolitiske medborgerskap gjennom å se hvordan barnevern i Norge og Romania er organisert og barns rettigheter implementert fra demokratisk lovutvikling, til folkeopinion og ned til profesjonell praksis. Den som søker står fritt til å utvikle et PhD-prosjekt innenfor følgende ramme: Prosjektet underlegges hovedsakelig arbeidspakke 5, og at det skal tas i bruk vignett-design og -data på deler av prosjektet slik det antydes i CONSENTs prosjektskisse.

Søknad

Søknaden må inneholde en begrunnelse på hvorfor du søker på stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette PhD-arbeidet. I tillegg skal det vedlegges en prosjektbeskrivelse på maks 3 sider, skrevet på nordisk språk eller engelsk, den skal ha en overordnet problemstilling og beskrivelse av teori, metode. Det er en forutsetning at det knyttes til CONSENT, og i hovedsak til arbeidspakke 5. Beskrivelsen av doktorgradsarbeidet må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen 3 år.

Kvalifikasjoner og vilkår
Du må ha:

 • Utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde med minimumkarakteren B.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og/eller svensk, samt engelsk.
 • Evne til selvstendig arbeid og gjennomføring.
 • Evne til å arbeide sammen i en internasjonal forskergruppe.
 • Interesse for og kunnskap om forskningsfeltet barnevern og barns rettigheter.

Det forutsettes at kandidaten tas opp ved et doktorgradsprogram ved OsloMet.
Den som tilsettes må ha gode samarbeidsevner, ha erfaringer med lagarbeid og utvise tilstrekkelig fleksibilitet i arbeidet under CONSENT-prosjektets gjennomføring.

Vi tilbyr deg:

 • Muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø.
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. kr. 451 300 per år. Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, alternativ 8, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • Eventuell liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Eventuelle publikasjoner du ønsker vurdert, samlet med innholdsfortegnelse

Kontakt May-Lill Skogli på mlskog@oslomet.no for tilsending av prosjektbeskrivelsen. Har du problemer med søknadsportalen, kontakt May-Lill Skogli på mlskog@oslomet.no.

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F / bestått/ikke bestått.)
 • utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk.
 • oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:May-Lill Skogli på mlskog@oslomet.no

Prosjektleder Asgeir Falch-Eriksen (asgeirer@oslomet.no) eller forskningsleder Marianne Takle (mtakle@oslomet.no).

Søknadsfrist: 31.5.2020

Ref: 20/03426

 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 451 300 kr.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/03426
Kontakt
 • May-Lill Skogli, 402 44 028
Publisert 26.03.2020
Søknadsfrist 31.05.2020

Tilbake til ledige stillinger