Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det ledig en nyopprettet stilling som leder for faggruppen (50 % stilling), med en tilhørende 50 % stilling som førsteamanuensis. Lederstillingen er en åremålsstilling for en periode på 4 år, med mulighet for forlengelse. Leder for faggruppen kan maksimalt forlenges for en sammenhengende periode på 12 år. Etter endt åremålsperiode vil stillingen som førsteamanuensis utvides til en 100 % fast stilling.

Vi søker en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Det forventes at kandidatene har utført forskning innen informasjonsteknologi, informatikk, informasjonssystemer, kommunikasjonsnett, datasikkerhet, anvendt statistikk, digital transformasjon, eller nært relaterte felt. Forskningen skal gjenspeiles i relevante vitenskapelige publikasjoner. Kandidatene bør også i tillegg ha en lidenskap for ledelse og utvikling av enkeltpersoner og team.

Kandidatene vil forventes å aktivt styrke og forme det faglige arbeidet og forskningsaktiviteter ved instituttet, og universitetets forskningsmiljøer generelt, inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av institutter ved Fakultet for teknologi, kunst og design og med andre fakulteter og forskningssentre ved OsloMet.

Arbeidsoppgaver og ansvar leder for faggruppe:

 • personalansvar for faggruppen Skytjenester, Datasikkerhet og Programvareutvikling
 • felles lederansvar for instituttet i samarbeid med andre ledere av faggrupper og instituttleder
 • koordinering av forsknings- og innovasjonsaktiviteter sammen med forskningsgruppeledere og administrasjonen
 • bidra aktivt til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • bidra aktivt til utviklingen av instituttet og OsloMet generelt
 • leder for gruppen Skytjenester, Datasikkerhet og Programvareutvikling er en del av ledergruppen ved Institutt for informasjonsteknologi og er forventet å representere gruppen og instituttet både internt og utenfor OsloMet

Arbeidsoppgaver og ansvar som førsteamanuensis:

 • initiere og drive forskning innen felt som er relevante til instituttets profil
 • formidle forskningsresultater både i faglige kanaler og for allmennheten
 • planlegge, utvikle og levere kurs på doktorgrads-, master- og bachelornivå, og kurs innen instituttets etter- og videreutdanningstilbud, inkludert undervisning, veiledning og sensurering
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter

Kvalifikasjonskrav:

 • PhD i informasjonsteknologi, informatikk, informasjonssystemer, kommunikasjonsnett, datasikkerhet, anvendt statistikk, digital transformation, eller nært relaterte felt
 • ledererfaring, gjerne innenfor høyere utdanning
 • dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen et relatert felt som er relevante for instituttets profil
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av eksternt finansierte prosjekter
 • erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid
 • erfaring med:
  • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • erfaring innen veiledning
  • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og på norsk, eller et skandinavisk språk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:

 • motiverende og inkluderende lederegenskaper
 • personlige egenskaper som fremmer et godt arbeidsmiljø
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • pedagogiske evner og undervisningserfaring
 • kandidatens forståelse for fagfeltene Skytjenester, Datasikkerhet og Programvareutvikling
 • søkerens fagprofil opp mot undervisningsbehov ved instituttet

Vi vil legge vekt på:

Det vil bli lagt vekt på følgende egenskaper, kompetanse og erfaring:

 • en lidenskap for undervisning og veiledning på alle nivåer, og en evne til å motivere og inspirere studenter
 • interesse for å bygge utdanningsprogrammer av høy kvalitet, og for å utvikle egne ferdigheter i undervisning og veiledning, samt interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • gode formidlingsevner og erfaring med populærvitenskapelig kommunikasjon
 • nysgjerrighet og en ambisjon for å utvikle seg som akademisk leder
 • erfaring fra samarbeid med næringslivet
 • forståelse for kulturelle forskjeller i et internasjonalt kollegium med ulik bakgrunn og kultur
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • evne til å bygge fagmiljøer og nettverk, forskningsprosjekter og til å demonstrere nytenkning og innovasjon
 • en interesse for å utvikle synergier mellom akademia og relevant industri, samt skape verdi for etter- og videreutdanningstilbud

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

Sakkyndig vurdering:

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring, pedagogiske grunnsyn og plan for utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR rådgiver Mette Bjørtomt, email: metteb@oslomet.no

Vil tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, lønnstrinn 73-78, dvs kroner 679 000-765 100 pr. år og i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 532 300 – 691 400 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysnigner:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:  27.04.2020

Ref:               20/02962

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn NOK 532 300 - 765 100
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/02962
Kontakt
 • Laurence Habib, +47 67 23 86 57
Publisert 25.03.2020
Søknadsfrist 27.04.2020

Tilbake til ledige stillinger