Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Vil du bli vår nye kollega og være med på å utdanne morgendagens lærere?

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en fast stilling som professor/dosent i pedagogikk med ansettelse fra 01.08.20.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning står midt oppe i spennende utfordringer med implementering av femårige masterutdanninger for grunnskolelærere og utvikling av skoleutviklingsprosjekter. For å nå våre ambisjoner søker vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver og ansvar: 

 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • undervise og veilede på bachelor-, master-, og ev. ph.d.-nivåene, og etter- og videreutdanninger
 • medvirke til å bygge fakultetets kompetanse på begynneropplæring og/eller pedagogisk veiledning
 • videreutvikle begynneropplæring og/eller pedagogisk veiledning som fag og praktisk pedagogisk forskningsfelt
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • følge opp studenter i praksis
 • ha kontakt med skoler og skoleeiere
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • utføre faglig-administrative oppgaver


Kvalifikasjonskrav: 

 • professor/dosentkompetanse i pedagogikk, fortrinnsvis med avhandling og publikasjoner innenfor begynneropplæring og/eller pedagogisk veiledning
 • erfaring med forskningsnettverk og det å lede prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig ledelse
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på: 

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen, som for eksempel begynneropplæring og/eller pedagogisk veiledning i grunnopplæringen Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • god kjennskap til det norske skolesystemet
 • dokumentert relevant utdanningsfaglig kompetanse
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • har evne til å inspirere og motivere studenter
 • skaper gode samarbeidsrelasjoner
 • er kollektivt orientert med fokus på utvikling og kvalitet
 • takler høyt og variert arbeidspress

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du hatt perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil ti vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom det ikke melder seg søkere med professor/dosent kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1013 for professor og 1532 for dosent, lønnstrinn 75-84, fra kr 704 900,- til kr 906 000,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Studieleder, Janne Herseth, 67237085
Seksjonsleder Emilia Andersson-Bakken, 67237586
Seksjonsleder, Cecilie Dalland, 67237577

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2020
Lønn kr 704 900,- til kr 906 000,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/12381
Kontakt
 • Janne Herseth, 67237085
 • Emilia Andersson-Bakken, 67237586
 • Cecilie Dalland, 67237577
Publisert 24.03.2020
Søknadsfrist 17.04.2020

Tilbake til ledige stillinger