Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Det prehospitale feltet er i utvikling – Vil du være med å påvirke veien videre innen forskning og utdanning?


Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor innen prehospitalt arbeid – paramedic. Det kan være aktuelt å dele opp stillingene i en 100 % og to 50 % eller fire 50 % stillinger, skriv i søknaden om dette er aktuelt for deg.

Paramedic-utdanningen ved OsloMet søker to nye engasjerte kollegaer med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av en ny og spennende utdanning sammen med et proaktivt kollegium.

Vi ønsker deg som trives med å jobbe i faglige team, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss, vil du få forskningstid og en unik mulighet til å påvirke det prehospitale forskningsfeltet.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år. Plan for kvalifisering må vedlegges søknaden. 


Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater relevant innen prehospitalt arbeid
 • videreutvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiet
 • sensur og utvikling av vurderingsformer
 • undervise og veilede studenter i kliniske studier og ved simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten)
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • utføre faglig-administrative oppgaver


Kvalifikasjonskrav:

For førsteamanuensis kreves relevant helsefaglig doktorgrad

For førstelektor kreves relevant helsefaglig embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. 

 • relevant erfaring fra klinisk arbeid (ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak, legevakt etc.)
 • god digital kompetanse
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med fagutvikling/undervisning/veiledning på høgskole/universitet
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet innen utdanningens fagområde
 • godt faglig nettverk innen det akuttmedisinske feltet


Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • er tydelig, strukturert og fleksibel
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har gjennomføringsevne og evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling (dokumentene skal lastes opp, ikke tilstrekkelig med lenke)

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Seksjon HR v/ malin.larsen@oslomet.no


Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø ved Norges første og største paramedic-utdanning
 • lån- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 


Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs kroner 532 300-691 400 pr. år. Alternativt som 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, kroner 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Fungerende studieleder Trine Staff, telefon 91758844


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:    05.04.20  

Ref:                20/02890

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn 532 300-691 400
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 % or 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/02890
Kontakt
 • Trine Staff, 91758844
Publisert 14.03.2020
Søknadsfrist 10.05.2020

Tilbake til ledige stillinger